Profesorii diriginți și învățătorii nu-i vor mai întreba pe părinții elevilor unde lucrează, ce funcție sau ce meserie au, se arată într-o informare trimisă de Ministerul Educației către inspectorate școlare județene și către directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare.

Concret, ministerul anunță că „începând cu anul școlar 2021 – 2020, profesorii diriginți și învățătorii nu vor solicita, colecta și prelucra informații cu privire la locul de muncă, ocupația sau profesia părinților/reprezentanților legali ai elevilor”, potrivit documentului respectiv.

În document se precizează că „respectând prevederile GDPR și prevederile Legii nr 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE, în fila corespunzătoare a catalogului școlar, vor rămâne necompletate rubricile dedicate locului de muncă al părinților, dacă aceste rubrici sunt prevăzute”.

„Până la actualizarea actelor de studiu, profesorii diriginți și învățători vor completa doar rubricile referitoare la adresa și numărul de contact al părinților sau reprezentanților legali ai elevilor”, se încheie informarea emisă de Ministerul Învățământului și trimisă inspectoratelor școlare județene.

Am întrebat și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și am primit din partea inspectorului școlar Georgeta Stănescu următorul răspuns: „este un act de normalitate această solicitare din partea ministerului, ale cărei prevederi le vom aplica în totalitate”.

(Jurnal)