Cerinţe: viteză în culegerea de texte, cunoştinţe operare PC (Microsoft Office), cunoaşterea limbii române.

CALIFICĂM LA LOCUL DE MUNCĂ!

NU EXISTĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ!

Relaţii la sediul din Complex Ancora sau

la telefon 0246.210.187 sau 0748.174.160