Organismul anticorupție al Consiliului Europei (GRECO) concluzionează într-un raport publicat recent, că nivelul de respectare de către România a recomandărilor sale de prevenire a corupției cu privire la parlamentari, judecători și procurori este încă la un nivel nesatisfăcător.

Asta, deși s-au făcut progrese si s-au demarat reforme planificate, aflate încă într-un stadiu incipient. GRECO concluzionează totodată că România a implementat până acum doar cinci din cele 18 recomandări ce rezultă dintr-o evaluare din 2015 și dintr-o procedură de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate în 2017, cu privire la aspecte legate de reforma judiciară.

Privitor la membrii Parlamentului, nivelul de implementare rămâne deocamdată neschimbat, cu excepția unor cerințe procedurale, cu doar două din cele nouă recomandări implementate.

În contextul recomandărilor de prevenire a corupției în rândul parlamentarilor, GRECO menționează ca este necesară o acțiune mai hotărâtă pentru implementarea acestora.

În legătura cu prevenirea corupției judecătorilor și procurorilor, în urma reformelor puternic criticate ale sistemului de justiție penală (2017-2018) din România și a deciziei GRECO de a aplica procedura sa ad-hoc, GRECO recunoaște că au fost luate unele măsuri si inițiative mai promițătoare, care au potențialul de a rectifica multe dintre neajunsuri.

Un proiect promițător de lege privind statutul magistraților din România este în curs de desfășurare, fiind în prezent supus consultării publice.

Acesta prevede o procedură mai transparentă si criterii de evaluare mai obiective pentru numirea procurorilor în funcțiile cele mai înalte si se ocupă de asemenea de răspunderea judecătorilor.

(Jurnal)