Raportul de activitate, după primul an de mandat, al Președintelui CJ GIURGIU, Dumitru Beianu

0
235

În primul rând, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, le mulțumesc giurgiuvenilor care au votat schimbarea la alegerile locale din 27 septembrie 2020, investindu-mă cu votul de încredere, reușind, astfel, să preluăm conducerea Consiliului Județean Giurgiu cu un procent de 48,8%.

Le mulțumesc, de asemenea, pentru sprijin și colaborare doamnelor și domnilor consilieri județeni la care am găsit înțelegere în vederea susținerii proiectelor promovate în Consiliul Județean, întregului colectiv și tuturor instituțiilor aflate în subordine, primarilor unitățiloradministrativ-teritoriale și, nu în ultimul rând, Instituției Prefectului și serviciilor publice deconcentrate.

Am promis și mă țin de cuvânt că voi depune, alături de echipa mea, toate eforturile în dezvoltarea și implementarea unor proiecte ambițioase pentru eficientizarea administrației publice și dezvoltarea economică a județului, bazată pe transparență și profesionalism, iar giurgiuvenilor le cer doar înțelegere și răbdare pentru că lucrurile bune necesită timp.

EDUCAȚIE SI CULTURĂ

Având în vedere faptul că de peste 10 ani județul Giurgiu ocupă ultimul locîn clasamentele naționale la promovarea Examenului Național de Evaluare și a Examenului de Bacalaureat, am considerat imperios necesar ca, alături de sănătate, educația să reprezinte o prioritate a administrației județene în actualul mandat.

Am organizat întâlniri cu ministrul Educației și Cercetării și alți reprezentanți ai ministerului, specialiști în educație, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, Consiliului Județean al Elevilor Giurgiu, dar și cu directorii unităților de învățământ din județ, cadre didactice și părinți, în cadrul cărora am identificat, punctual, problemele cu care se confruntă învățământul la nivel județean după cum urmează: rata mare a abandonului școlar și a analfabetismului funcțional, comunicarea deficitară între părinții elevilorși reprezentanții școlilor, mediul familial nefavorabil, lipsa dotărilor în anumite unități de învățământ, lipsa resurselor umane, dar și lipsa de motivație a elevilor.

Pentru combaterea tuturor problemelor identificate cu care se confruntă educația la nivel județean, am demarat numeroase proiecte prin care am dovedit implicarea fără precedent a administrației județene giurgiuvene în domeniul educației.

Unul dintre cele mai importante proiecte demarate de Consiliului Județean în primul an al actualului mandat este revitalizarea învățământului profesional care să ofere tinerilor pregătirea și aptitudinile necesare integrării pe o piața a muncii. în acest sens, încă de la preluarea mandatului, necesitatea înființării mai multor clase pentru învățământul profesional la nivelul județului Giurgiu a fost discutată cu ministrul Educației și Cercetării și, ulterior, cu reprezentanții mediului privat de afaceri care au fost extrem de receptivi, reușind astfel, un prim succes prin înființarea a trei clase în sistem dual, eliminând, totodată, Giurgiu, dintr-un clasament rușinos al județelor fără învățământ de acest tip.

Sistemul dual de învățământ reprezintă excelența sistemului profesional clasic, este susținut de stat, administrația locală și de agenții economici, cei din urmă fiind cei care gestionează un parteneriat cu o școală, aducând excelența în sistemul educațional prin implicarea activă în formarea muncitorului calificat care îi va deveni ulterior angajat în companie.

Am demarat, alături de doamna vicepreședinte Elisabeta Mihalcea, o campanie de promovare a școlilor profesionale, unică la nivelul județului, care s-a derulat pe o perioadă de 4 luni și care a inclus 3 programe de promovare: “O meserie pentru viitor” – conștientizarea impactului pozitiv pe care îl are școala profesională asupra viitoarelor generații, “Doorto door” – campanie de promovare în școli prin discuții directe cu părinții și posibilii viitori elevi și “Porțile deschiseîn mediul privat” – vizitarea mediului de lucru pentru elevii interesați de școlile profesionale.

Am organizat întâlniri de lucru, conferințe de presă, am implicat cele mai mari societăți în funcție de cifra de afaceri, atât din municipiu, cât și din județ, reușind, în acest mod, să realizăm toate clasele de profesională.

în urma acestui proiect, începând cu anul școlar 2021, Liceul Tehnologic “Ion Barbu”, sprijinit de S.C. MILBRO Textile S.R.L., școlarizează sub deviza “Școală fără Șomeri” o clasă de învățământ profesional în sistem dual, prima de acest gen din județ, în domeniul industriei textile – calificare profesională confecționer produse textile.

Tot în premieră pentru județul Giurgiu și la nivelul aceleiași unități de învățământ, dar în parteneriat cu Compania Națională Poșta Română, a fost înființată o clasă de liceu de tip seral în cadrul căreia 20 de elevi vor primi specializarea Tehnician în activiăți de poștă – nivel 4 de calificare, iar pentru anul școlar 2022-2023 Poșta Română a garantat susținerea pentru o a doua clasă, dar și burse lunare acordate elevilor din partea companiei.

Pentru susținerea elevilor care urmează formă de învățământ profesional, având în vedere faptul că majoritatea provin din localități sărace din mediul rural cu un procent ridicat de șomaj, familii destrămate sau cu părinți plecați în străinătate, am aprobat în ședința extrordinară din 13.09.2021 un sprijin financiar necesar Colegiului “Viceamiral loan Bălănescu” în urma căruia aceștia beneficiază de o masă caldă în valoare de 10 lei/zi/elev. De asemenea, din 15.10.2021, și elevii din clasele profesionale de la Liceul Tehnologic “Ion Barbu” vor beneficia de acest program.

Pentru că am promis că vom promova educația și vom susține performanța, am acordat în cadrul unor festivități de premiere intitulate “Gala Excelenței” stimulente financiare cuprinse între 500-1000 lei pentru 143 de elevi cu rezultate excelente la concursuri, olimpiade și competiții școlare la nivel județean, național și internațional, dar și pentru 38 de cadre didactice îndrumătoare. Mai mult, prin proiectul “10 pentru Giurgiu” am premiat toți elevii care au absolvit clasele de liceu cu media 10.

Vă asigur că pe durata întregului mandat, “Gala Excelenței” va avea loc anual și vom continua să premiem valorile județene care prin munca și rezultatele lor deosebite au pus numele județului pe podiumurile naționale și internaționale.

Am aprobat în ședința din 30.08.2021 achiziționarea unui număr de 1000 de ghiozdane, dotate complet cu rechizitele necesare, diferențiate în funcție de gen și categoriile de vârstă, ghiozdane care au fost oferite elevilor care provin din familii defavorizate, inclusiv celor de etnie rromă. Tot din bugetul propriu al Consiliului, am achiziționat tablete pentru elevii cu nevoi speciale din cadrul Școlii Speciale Nr. 1 și am reabilitat, pe perioada verii, sălile de clasă pentru a le oferi condiții și mai bune acestora.

Avem numeroase proiecte pentru viitor în ceea ce privește acest domeniu după cum urmează:

 • asigurarea gratuității transportului elevilor din mediul rural;
 • accesarea fondurilor europene destinate învățământului, inclusiv prin programul Erasmus+, bugetul acestuia fiind estimat la 26,2 miliarde euro, aproape dublul finanțării programului anterior;
 • pentru a ajuta elevii să aprofundeze materia predată la orele de curs vom crea un program de ore remediale și colaborăm cu echipa Primăriei Giurgiu în vederea accesării, prin PNRR, a finanțării unui campus școlar profesional, dar și a unui Centru de Execelență pentru copii cu abilități superioare.

Mediul de afaceri nu a fost vizat în ultimii 10 ani de nimeni din administrația județeană. Toți administratorii au fost foarte receptivi, au înaintat scrisori în care au descris situația cu care se confrunta: lipsa mâinii de lucru calificată, scrisori pe care le-am prezentat atât la Ministerul Educației și Cercetării, cât și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

 

SĂNĂTATE

Anii 2020 și 2021 stau sub semnul pandemiei, o problemă sanitară de dimensiune mondială ce afectează grav sănătatea populației, dar și domenii întregi de activitate, inclusiv administrația publică. Pentru prima dată la Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, în luna octombrie 2021 a fost înființată o a doua linie de gardă cu specialitatea Boli Infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, o măsură impetuos necesară în contextul epidemiologie actual. Au fost închiriate de către Consiliul Județean Giurgiu 30 de containere, fiind astfel suplimentat numărul de locuri, pentru pacienții diagnosticați cu virusul Sars-Cov-2, cu 60 de unități, toate containerele fiind dotate cu echipamentul necesar pacienților care au nevoie de oxigen.

Revenind la cronologie, încă de la preluarea mandatului am început demersurile pentru achiziționarea unui număr suplimentar de detectoare de oxigen solicitate de Spitalul Județean Giurgiu. Tot în acest sens, am urgentat atragerea fonduri europene prin proiectul accesat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 9 în valoare de 11.064.542,07 lei, rată de finanțare 100%, pentru creșterea gradului de performanță a serviciilor medicale furnizate și capacității de management în contextul crizei sanitare generate de virusul SARS-Cov-2.

În cadrul proiectului “Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”, cod SMIS 2014+138250 – LOTURI: 1,2,3,4 (anulat) au fost achiziționate următoarele echipamente de protecție:

 1. Lot 1
 • Mască medicală chirurgicală – 200 000 bucăți în valoare de 368 000 lei;
 • Mască FFP2 – 25 000 bucăți în valoare de 650 000 lei;
 • Masca FFP3 – 25 000 bucăți in valoare de 975 000 lei.

VALOAREA ESTIMATA FARA TVA: 1.993.000,00 lei.

 1. Lot 2
 • Scut de față, de unică folosință -15 000 bucăți în valoare de 450 000 lei;
 • Ochelari de protecție 50 000 bucăți în valoare de 1 890 000 lei;

VALOAREA ESTIMATA fara TVA: 2 340 000 lei.

 1. Lot 3
 • Halate chirurgicale – 50 000 bucăți în valoare de 1 050 000 lei;
 • Șorț, plastic, UF – 50 000 bucăți în valoare de 327 500 lei;

Furnizare de echipamente medicale – CONCENTRATOR OXIGEN – în cadrul proiectului “Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP” – 20 de bucăți.

În cadrul proiectului, la Activitatea 4 – Dotarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu echipamente medicale, de protecție și materiale sanitare necesare tratării/prevenirii cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 s-a identificat necesitatea achiziționării următoarelor materiale sanitare și echipamente medicale:

 1. Lot 1:
 • Monitor pacient, multiparametric – 5 buc. = 60 059 lei
 • Monitor pacient cu EKG – 5 buc. = 119 876 lei
 • Ventilator pacient, terapie intensivă -1 = 115 275 lei
 • Ventilator transport pacienți -1 = 81 370 lei

Valoare totala lot 1 = 376 582 lei

 1. Lot 2: Concentrator 02,101 – 20 buc. = 180 000 lei
 2. Lot 3:
  • Videolaringoscop -1 = 64 000 lei
  • Laringoscop, FO, diametru 28 mm, cu lame -1 buc = 3 500 lei
 1. Lot 4: Analizator gaze în sânge, portabil, cu cartușe și soluții de control -1 = 96 870 lei
 2. Lot 5: Traductor cardiac -1 = 87183 lei
 3. Lot 6: Electrocardiograf – 2 buc. = 57153 lei
 4. Lot 7: Pompă de perfuzie, cu accesorii -1 buc = 7 758 lei
 5. Lot 8, respectiv: Stetoscop, binaural, adult/copil de o singură utilizare – 500 buc = 21 670 lei
 6. Lot 9: Geantă colectoare urină cu robinet de evacuare, cu supapă antireturnă, 2000 ml, adult, nesteril, de o singură utilizare – 500 buc. = 875 lei
 7. Lot 10, respectiv: Cateter uretral, Foley, steril, de o singură utilizare, set de mărimi de: 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 18 Fr – 500 buc.= 1 900 lei
 8. Lot 11: Pulsoximetru – vârful degetului – 20 buc. = 19 640 lei
 9. Lot 12: Geantă de ventilație autoreumplere compresibilă pentru adulți capacitate >1500 ml, cu măști (mici, mijlocii, mari) – 2 buc.= 1 300 lei
 10. Lot 13: Pompă de aspirație, electrică cu accesorii -1 = 6 296 lei
 11. Lot 14: Termometru cu infraroșu -10 buc. = 5 390 lei.

Valoare totală fără TVA = 930 118 lei.

Pentru că ne dorim asigurarea unor servicii de asistență medicală de calitate, au fost realizate lucrări de modernizare în cadrul secției de oftalmologie prin amenajarea unei săli de operații dotate cu aparatura necesară intervențiilor de specialitate, amenajarea și dotarea cu aparatură performantă a unui laborator de analize medicale la standarde europene, dar și a unui laborator COVID. întâmpinând solicitările specialiștilor ISU, au fost finalizate operațiuni de lărgire a ușilor de acces la ATI și verificarea instalațiilor electrice în zonele cu activitate anti-Covid.

În data de 07.07.2021, a avut loc recepția construcției modulare de tip container, compartimentată în 3 zone distincte care permite desfășurarea activității personalului din Serviciul de Ambulanță în condiții de siguranță și cu respectarea circuitelor epidemiologice, obiectiv de investiții achiziționat din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Tot din bugetul propriu, a fost achiziționată pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru o ambulanță de tip A2 în valoare de 290 895 lei, necesitate urgentă pentru serviciile medicale preventive, curative și de recuperare pentru pacienții cronici cu boli pulmonare.

CRUCEAROSIEGIURGIU.INFO

Am încheiat, în luna mai, un parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România

 • Filiala Giurgiu, realizând astfel proiectul “Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu”
 • mobMED Giurgiu cu finanțare nerambursabilă în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european”, Apelul de propuneri de proiecte nr.l “îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv rromii.”

Obiectivul proiectul este prevenirea bolilor netransmisibile precum bolile cardiovasculare, diabetul, darși a bolilor infecțioase de tip hepatită, Covid-19, prin asigurarea accesului la asistență medicală pe perioada de implementare a proiectului pentru un grup țintă de 700 de persoane și îmbunătățirea serviciilor de sănătate în comunitățile vulnerabile prin achiziția și dotarea a două caravane mobile.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare2014-2020, va fi implementat proiectul“Management eficient Anti-Covid la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, termen de finalizare decembrie 2021, ce are drept obiectiv general consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către DGASPC Giurgiu, prin achiziționarea de echipamente/aparatură, materiale și echipamente individuale de protecție, pentru angajații DGASPC Giurgiu și pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele din județul Giurgiu.

în perioada imediat următoare, vor beneficia de investiții importante toate structurile existente în domeniul sănătății din județul Giurgiu după cum urmează:

 1. Spitalul Județean de Urgență Giurgiu: reabilitare și extindere corpuri principale de clădire, construcție ambulatoriu de specialitate, construcție Secție Infecțioase, construcție secții exterioare Oncologie, Cardiologie și îngrijiri Paliative, consolidare și reabilitare Secție Exterioară Vadu Lat;
 2. Spitalul Orășenesc Bolintin Vale: reabilitare și extindere pavilioane existente și construcție “Centru pentru tratarea afecțiunilor oncologice”;
 3. Reabilitare, extindere si modernizare Secția Boli Infecțioase si Compartiment HIV, construcție P+2. Val. investiției, 3 912 000 lei, la care se adauga dotări în valoare de
  4 000 000 lei;
 4. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru: construcție corp principal pentru bolnavi;
 5. Reabilitare si modernizare Corpuri C2, C6, C7, extindere si supraetajare parțiala
  Corp C5 si amenajare incinta Secția Exterioara de Psihiatrie Vadu Lat. Val. investiției,
  13 549 000 lei, lucrările fiind complexe si tratând toate categoriile de reparații tipice pentru clădiri care au nevoie de circuite funcționale pentru activități medicale.

Urmează a fi înființat și dotat Centrul de zi pentru persoane vârstnice în comuna Băneasa, ce are ca termen de finalizare luna iulie 2022, dar și o unitate de îngrijire la domiciliu pentru îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă persoanelor cu vârsta peste 65 de ani.

Mai mult, dezvoltarea Complexului de Sănătate, localizat pe un teren 9 ha, lângă Vamă, va cuprinde, pe lângă secțiile noi propuse, un centru pentru îngrijiri paliative, un sediu nou pentru Serviciul Județean de Ambulanță, dar și un ansamblu de 48 de locuințe pentru specialiști, construit prin ANL.

Consiliul Județean Giurgiu în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu implementează proiectul “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu. Proiectul a fost aprobat la finanțareîn cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 – Axa Prioritară 9: „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul de Investiții 9.1: „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Apel: POIM/819/9/l/”Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”.

Obiectivul general al proiectului aflat în evaluare este consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către D.G.A.S.P.C. Giurgiu, prin achiziționarea de echipamente/aparatură, materiale și echipamente individuale de protecție, pentru angajații D.G.A.S.P.C. Giurgiu și pentru beneficiarii de servicii sociale din județul Giurgiu. Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Creșterea capacității de răspuns în timp util și eficient la provocările privind furnizarea de servicii sociale în condiții optime și de calitate, în contextul pandemiei COVID-19;
 2. Asigurarea de mijloace adecvate de prevenire și protecție împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2, prin dotarea corespunzătoare a D.G.A.S.P.C. Giurgiu;
 3. Creșterea siguranței privind sănătatea angajaților D.G.A.S.P.C. Giurgiu și a beneficiarilor de servicii sociale din județul Giurgiu, în special a celor cu risc major. Activitățile proiectului vizează achiziționarea de echipamente și aparatură destinate protejării împotriva infectării cu virusul SARS-CoV-2 și limitarea răspândirii acestuia, materiale sanitare, dezinfectanți, precum și echipamente individuale de protecție.

 

Echipamentele în vederea dotării corespunzătoare a D.G.A.S.P.C. Giurgiu constau în-

 1. Mască chirurgicală cu 3 pliuri -100 000 bucăți în valoare de 261 000 lei.

Termen de livrare: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.

 1. Halat unică folosință-100 000 bucăți în valoare de 2 000 000 lei.

Termen de valabilitate: minim 12 luni de la data livrării.

Termen de livrare: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.

 1. Combinezon unică folosință -1 000 bucăți în valoare de 78110 lei.

Termen de livrare: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.

 1. Botoși unică folosință -100 000 perechi – în valoare de 42 000 lei.

Termen de livrare: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.

 1. Mănuși chirurgicale -100 000 perechi.

Termen de livrare: max. 30 de zile de la data emiterii ordinului de livrare.

 

PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE

Consililiul Județean Giurgiu are în prezent un număr de 12 proiecte în implementare, cu fonduri nerambursabile, finanțate prin programele operaționale pentru perioada de programare 2014-2020, după cum urmează:

PROGRAMUL INTERREG V-A ROMĂNIA-BULGARIA 2014 – 2020

 1. “Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua detransportTEN-T”, proiect implementatîn parteneriat cu municipalitatea Ruse, cod RO-BG 418, termen finalizare februarie 2022. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității și securității rutiere și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua detransportTEN-T. Bugetul este de 6 326 447,20 euro, bugetul CJ Giurgiu fiind de
  1 951 928,53 euro.

În cadrul proiectului se achiziționează echipamente pentru mentananța drumurilor județene conectate la rețeaua TEN-T, echipamente pentru securitatea traficului precum dispozitive etilotest, radarTrucam pentru IPJ Giurgiu și echipamente pentru securitatea și fluidizarea traficului la frontieră pentru ITPF Giurgiu: indicatoare, semafor, panouri luminoase, terminale Tetra și se elaborează Strategia de securitate a traficului în regiunea CBC Ruse-Giurgiu.

 1. “Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură” – termen finalizare mai 2023. Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității reactive și de prevenire în caz de incendii forestiere sau inundații în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse, precum și îmbunătățirea cooperării și comunicării între organizațiile guvernamentale și nonguverna menta le din România și Bulgaria în domeniul situațiilor de urgență. Proiectul are ca principală activitate achiziția de dotări cu mașini și echipamente pentru ISU Giurgiu -autospeciale de 20 t pentru transport apă, dotate cu pompă – 2 bucăți, cameră cu braț telescopic pentru căutare/salvare, aparate protecție respiratorie cu termoviziune integrată în mască – 4 bucăți, dar și dezvoltarea unui mecanism comun pentru intervenții la incendii forestiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse. Partenerul Crucea Roșie – filiala Giurgiu va achiziționa echipamente specifice de intervenție la inundații. Valoarea totală a proiectului este de 994 135,10 euro, din care buget CJ Giurgiu 498 546,41 euro. 
 2. “Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, proiect implementat de către Consiliul Județean Giurgiu în calitate de lider, în parteneriat cu Direcția Generală de Apărare împotriva incendiilor și Protecție Civilă Sofia, prin Direcția de Apărare împotriva incendiilor și Protecție Civilă Ruse. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră – termen finalizare ianuarie 2023. Proiectul are ca principală activitate execuția unei “Baze tehnico-materiale pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” – clădire nouă care va cuprinde: garaj pentru autospeciale, stație ITP, atelier pentru întreținere și reparații dotat corespunzător, spații de simulare a condițiilor de intervenție pentru antrenamentul servanților și al para med ici lor, vestiare, spații administrative precum și achiziționarea unor echipamente specifice intervențiilor în situații de urgență. Valoarea totală a proiectului este de 5 059 800,84 euro, din care buget CJ Giurgiu 3 200 000 euro.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

 1. “Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” – termen finalizare august 2022, cu posibilitate de prelungire prin act additional. Principala activitate a proiectului o reprezintă reabilitarea și modernizarea construcției existente a clădirii ambulatoriului, în suprafață de 183 m.p. și extinderea acesteia prin construcția unui corp clădire P+l, cu toate specializările și utilitățile necesare. Prin proiect vor fi dotate 17 cabinete medicale specifice și 21 de spații din cadrul Ambulatoriului. Valoarea totală a proiectului este 2 213 507,47e
 2. “Centrul de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu” – termen finalizare iulie 2022. Obiectivul general al proiectului îl constituieînființarea și dotarea unui Centru social pentru persoane vârstnice și a unei Unități de ingrijire la domiciliu, în comuna Baneasa, pentru îmbunătățirea calității vieții, prevenirea instituționalizării și oferirea de sprijin pentru o viață independentă, persoanelor cu vârsta peste 65 de ani. Valoarea totală a proiectului este de 398987,48e

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUERD 2014-2020
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

 1. “MANAGEMENT EFICIENT ANTI-COVID LA NIVELUL DGASPC GIURGIU – MACOV” – termen finalizare decembrie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către DGASPC Giurgiu, prin achiziționarea de echipamente/aparatură, materiale și echipamente individuale de protecție, pentru angajații DGASPC Giurgiu și pentru beneficiarii de servicii sociale din centrele din județul Giurgiu.
Valoarea totală a proiectului este 897 091,50 euro.

 1. “DOTARE MEDICALĂ PERFORMANTĂ PENTRU STOPARE COVID 19 LA NIVELUL JUDEȚULUI GIURGIU – CO-STOP” – termen finalizare decembrie 2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de gestionare a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19, pentru răspuns util și eficient al sistemului medical public, prin dotarea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu echipamente și aparatură medicală necesară, precum și cu materiale și echipamente individuale de protecție.

Valoarea totală a proiectului este 2 289 942,07euro.

Informații actualizate despre proiectele aflate în implementare se pot consulta pe website-ul oficial al instituției, www.cjgiurgiu.ro, secțiunea Programe și strategii.

Proiectele sunt implementate de echipele de implementare numite prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu, cu respectarea condițiilor asumate la depunerea acestora în cererea de finanțare, conform Ghidului solicitantului pentru fiecare program de finanțare, a contractului de finanțare sau co-finanțare, după caz și cu respectarea Manualului de implementare a proiectului pentru fiecare program de finanțare în parte, care reglementează modul de derulare a activităților proiectului, termene, reguli depunere cereri de rambursare, controale on the spot, certificarea și rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar/i în cadrul proiectului și solicitate la rambursare, acte adiționale la contractul definanțare/cofinanțare, nereguli, raportare progres implementare proiect în sistemul electronic dedicat, monitorizare proiect, litigii etc.

Totodată, în procesul de scriere/depunere și mai ales implementare a proiectelorcu finanțare nerambursabilă, am elaborat și ulterior aprobat Codul de conduită și de evitare a conflictului de interese al angajaților din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu care implementează proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru o activitate de implementare a proiectelor transparentă, evitarea riscurilor de apariție a conflictelor de interese, situațiilor de nereguli/fraude și evitarea aplicării de corecții financiare.

De asemenea, pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027, CJ Giurgiu și-a determinat obiectivele/prioritățile de investiții viitoare, respectiv un număr de peste 45 de idei de proiecte, care ar putea fi finanțate prin POR, PNRR, INTERREG VI A România- Bulgaria, fonduri norvegiene, PODD, POSănătate, POCA, proiectecarevizeazăîn principal reabilitaredrumurijudețene, construire sediu Serviciu Județean de Ambulanță Giurgiu, construirea unui nou Spital Județean de Urgență, construire Centru servicii paliativeîn regim de spitalizare continuă, eficientizare energetică sediu CJ Giurgiu, reabilitare, construire/modernizare/dotare, eficientizare energetică centre de asistență socială din județul Giurgiu, inclusiv sediu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, construirea unui centru județean de excelență, campus școlar profesional și tehnic/dual în municipiul Giurgiu, digitalizare la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu/digitalizarea serviciilor Spitalului de Pneumofiziologie Izvoru, valorificarea turistică durabilă a monumentelor istorice din județ, creșterea capacității administrative a CJ Giurgiu, digitalizarea serviciilorsociale județene, a celorde evidența populației, digitalizarea managementului și gestiunii rețelelor de apă, valorificarea surselor regenerabile de energie, amenajare trasee biciclete, ș.a.m.d.

După publicarea variantei oficiale a ghidurilor solicitantului, personalul structurilor de resort din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu va analiza încadrarea priorităților de investiții identificate și cuprinse în Strategia de dezvoltare a județului Giurgiu aferentă perioadei 2021 – 2027, elaborată în cadru proiectului IREM, în aria de eligibilitate a programelor și condițiile specifice ale programelor operaționale finanțatoare și va elabora și depune cererile de finanțare pentru ideile de proiecte/priorități le de investiții identificate, în vederea atingerii obiectivului general asumat al Consiliului Județean Giurgiu, respectiv dezvoltarea economico-socială a județului Giurgiu.

(Partea a II-a – editia de maine a Jurnalului Giurgiuvean)