Propuneri privind suplimentarea Ordinii de zi a ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE a CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Giurgiu, din data de 9 martie 2023.

0
561

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU NR.22.900/07.03.2023

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre nr.71/06.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.1 la Contractul de asociere în participație nr.35033/09.08.2022, Anexă la Hotărârea nr.254/08.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

P R I M A R:  ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU                                  Redactat: Secretar gen. al Municipiului Giurgiu,  LILIANA BĂICEANU