Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Giurgiu din 13 decembrie 2021

0
265

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 13 DECEMBRIE 2021

 1. Aprobarea Procesului – Verbal al ședinței extraordinare din data de 25 noiembrie 2021.

2. PROIECTE HOTĂRÂRI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin diminuare a Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2021:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu:

         – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

         – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Servicii publice, muncă și protecție socială.

(Jurnal)