Proiectul Ordinii de Zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Giurgiu – Joi, 6 ianuarie

0
324

 

  1. PROIECTE HOTARÂRI: 
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare şi deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021, precum şi utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021:

– inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

– Aviz Comisii de specialitate:

– Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.