Proiectul Ordinii de Zi a Ședinței Extraordinare a CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Giurgiu din data de 12 Aprilie 2023  

0
660

         ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.308/11.04.2023

  1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Andrei Săndel – Mihail, validat prin Încheierea din data de 29.03.2023 pronunțată de Judecătoria Giurgiu în Dosarul nr.4738/236/2023.

  1. PROIECTE HOTĂRÂRI: 

  1. Proiect de hotărâre nr.106/10.04.2023 privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.101/06.04.2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

        – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

        – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

P R I M A R: ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                               Redactat: Secret. gen. Liliana Băiceanu