Proiectul „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – tema unei conferințe desfășurată marți, la sediul Consiliului Județean Giurgiu.

0
73

Astăzi, 26 iulie, la sediul Consiliului Județean a avut loc conferința de presă având ca  temă prezentarea pe scurt a Proiectului „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 817/13524, la care au participat președintele Consiliului Județean Giurgiu – Dumitru Beianu, reprezentanți ai Consiliului Județean Giurgiu, ai presei locale și nu în ultimul rând, ai realizatorilor Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Giurgiu.

Astfel, U.A.T. a județului Giurgiu are în implementare proiectul „i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” – Cod
SIPOCA/SMIS2014+: 817/135244, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Apelul
POCA/661/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în
administrația publică locală și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Planul strategic instituțional 2021- 2027 al Consiliului Județean Giurgiu asigură trecerea de la managementul de administrare a resurselor la un management orientat spre performanță. Acest plan strategic facilitează accesarea fondurilor interne și externe nerambursabile. Planul presupune o planificare pe termen mediu și lung a politicilor publice ale Consiliului Județean Giurgiu și vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate și indicatori.

La procesul de elaborare al planului strategic au participat 5 grupuri tehnice de lucru, fiind un proces tehnic participativ alcătuit din peste 670 de participanți.

În procesul au fost respectate principiile orizontale ale Uniunii Europene, precum, nediscriminarea, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

Structura planului strategic comportă 3 secțiuni majore: componenta de management, componenta de buget și planificare bugetară și ultima, dar nu cea din urmă – compenenta de implementare.

Principalele obiective strategice ale planului strategic instituțional sunt:

  • Creșterea competitivității economice a județului Giurgiu, prin inovare și digitalizare;

  • Creșterea capacității administrative;

  • Amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului;

  • Dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și culturală, adaptat la cerințele pieței și ale beneficiarilor direcți;

  • Creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială;

  • Administrarea responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit.

Dintre principalele provocări ale creșterii competitivității economice a județului Giurgiu este reducerea forței de muncă industrială, restructurarea industriei municipiului Giurgiu. Se știe că județul Giurgiu are cel mai scăzut grad de diversificare economică din regiunea Sud Muntenia, dar și un nivel scăzut al activității de comerț exterior și al populației active apte de muncă.

O provocare a noi strategii este ca nivelul încrederii cetățenilor în activitatea Consiliului Județean Giurgiu să crească până la 80%, până la finalul anului 2027.

Unul dintre rezultatele dorite ar fi modernizarea infrastructurii de transport din județul Giurgiu, scăderea numărului de accidente fatale cu cel puțin 50% față de anul 2010.

În ceea ce privește amenajarea și planificarea durabilă a teritoriului se dorește modernizarea căilor de comunicații, a sistemului de monitorizare a traficului auto, de reabilitare și modernizarea a peste 40 de drumuri județene, precum și  a sistemului de iluminat public și  a gestionării rețelelor de apă.

Referindu-se la dezvoltarea unui sistem de educație, formare profesională și culturală, adaptat la cerințele pieței și ale beneficiarilor direcți se vrea reducerea abandomului școlar, extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare, culturale și sportive a județului. Printre proiectele de dezvoltare educațională se numără: construirea Centrului Județean de Excelență Giurgiu, restaurarea, consolidarea și dotarea Muzeului Județean „ Teohari Antonescu”, restaurarea Cetății Giurgiu, inființarea Palatului Culturii Giurgiu, înființarea unei tabere de creație în Bolintin Vale, dar și susținerea agroturismului, ecoturismului și turismului rural.

Referitor la creșterea performanței sistemului sanitar și de asistență socială se dorește modernizarea infrastructurilor deficitare din sistemul sanitar, construirea unui spital județean de urgență, a unor noi centre paleative, a unui nou sediu pentru Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu, etc.

Principalele măsuri de administrare responsabilă, sustenabilă și participativă a mediului natural și construit presupun sprijin pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și a reducerii emisiilor de CO2 în județul Giurgiu, protecția populației împotriva efectelor schimbărilor climatice și conservarea biodiversitîții, reconstrucția ecologică a terenurilor degradate, dar și un management eficient al deșeurilor din județul Giurgiu.

Este treaba liderilor județului, de a transforma avantajele în oportunități”. – spunea expertul în planificare strategică, Adrian Bădilă ceea ce ne și dorim cu toții.

(Ana Magheru)