Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu implementează, în calitate de partener local al Agenției Naționale pentru Egalitate e Șanse între Femei și Bărbați, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Proiectul, cu o valoare totală de 51 080 375,72 lei, având o perioadă de implementare de 48 de luni, este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Obiectivul Specific al proiectului este reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice și are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele inovative integrate de locuințe protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

În acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului Giurgiu, se va înființa un serviciu social de tip locuințe protejate, un cabinet de consiliere vocațională și grupuri de suport pentru victimele violenței domestice. Activitatea acestor servicii va contribui la susținerea, dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice.

În serviciul social ”Locuințe protejate” victimele violenței domestice vor beneficia de găzduire o perioadă de până la 12 luni. Serviciile sociale furnizate, în funcție de complexitatea cazului și nevoile victimei, vor consta în consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență medicală. Prin locuințele protejate este asigurată posibilitatea găzduirii victimelor violenței domestice, oprtunități de formare/reconversie profesională, în vederea asigurării securității personale și a independenței economice și desprinderii din mediul captiv domestic.

Cabinetul de consiliere vocațională și grupul suport vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate.

Cabinetul de consiliere vocațională va organiza atât ședințe de grup cât și individuale și va furniza servicii de sprijin vocațional și orientare profesională pentru facilitarea inserției beneficiarilor.

Procedura de selecție pentru grupul țintă al proiectului se va desfășura pe tot parcursul de implementare a proiectului.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați DGASPC Giurgiu,            tel. 0246/214011.