În 30 iulie 2021, Biblioteca Județeană „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a semnat declaraţia de aderare la Programul INTERREG V-A România-Bulgaria, cod RO-BG290.

În cadrul proiectului implementat împreună cu parteneri din Bulgaria, de către Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Dolj, s-a creat Reţeaua transfrontalieră a părţilor interesate în domeniul „Comorilor Scrise ale Destinaţiei transfrontaliere de pe Dunărea de Jos” pentru turismul literar.

Prin proiectul „Comori scrise ale Dunării de Jos/The Written Treasures of Lower Danube”, îşi propune să dezvolte o cooperare durabilă şi eficientă în domeniul turismului literar şi are ca obiectiv principal încurajarea conservării, protecţiei, promovării şi dezvoltării patrimoniului cultural intangibil al regiunii RO-BG (România-Bulgaria) prin diversificarea serviciilor turistice şi dezvoltarea turismului literar, ca factor major pentru depăşirea discrepanţelor.

(Jurnal)