Producătorii agricoli, fermierii, care desfac legume și zarzavaturi în pieţe vor fi obligaţi să modifice etichetele produselor şi să introducă detalii suplimentare.

Pe lângă preţ, negustorii vor trebui să introducă pe eticheta produsului : data obținerii produsului și localitatea de origine. Totodată, ei vor trebui să expună la locul de vânzare o copie după atestatul de producător. În cazul în care nu respectă aceste condiţii, administratorul pieței va trebui să-i reclame pentru a fi sancționați. În prezent, producătorii au doar obligaţia să afişeze o etichetă. Legislaţia actuală nu detaliază deocamdată modalitatea de realizare şi nici ce elemente trebuie afişate pe etichetă. Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional al Parlamentului, a fost cea care aprobat noi obligaţii, ce vor fi transmise preşedintelui ţării pentru promulgare. În acest fel producătorii vor trebui să afişeze în faţa produselor o etichetă care va fi: „un material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înțeles, cu scopul de a oferi cumpărătorilor informațiile necesare, suficiente, verificabile și ușor de comparat, astfel încât să permită acestora să aleagă acel produs care corespunde exigențelor din punct de vedere al nevoilor și posibilităților lor financiare”. Eticheta de produs va conține obligatoriu următoarele elemente: 1. numele și prenumele/ denumirea producătorului; 2. denumirea produsului; 3. localitatea de origine; 4. data obținerii produsului; 5. prețul de vânzare. Pe lângă eticheta de produs, producătorii agricoli vor avea noua obligație de a afișa vizibil la locul de vânzare şi următoarele documente: copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice; copie după certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale .

Noile reglementări stabilesc că administratorii piețelor au obligația de a informa autorităţile, pentru verificarea activității de comercializare cu produse agricole, despre faptul că eticheta nu a fost afişată, dacă este cazul, la locul de vânzare de către producătorii agricoli. 

Pentru a afla un punct de vedere pertinent  în legătură cu această nouă măsură, ne-am adresat administratorului Pieţei Centrale, Marian Pavel  care a făcut câteva precizări  deşi nu primise niciun comunicat  în această privinţă: În cazul în care se va aproba noua  reglementare , ne vom conforma şi noi acesteia…Ca un punct de vedere personal, aş menţiona faptul că această măsură suplimentară impusă producătorilor va îngreuna şi mai mult desfăşurarea activităţii acestora, având în vedere că în zona de sud a judeţului nostru majoritatea celor ce se mai ocupă cu legumicultura sunt bătrâni , ce nu au abilitatea de a redacta şi completa astfel de documente.  Din punct de vedere al administraţiei Pieţei, acest lucru nu ne va împiedica să asigurăm logistica formularistică necesară aplicării noilor norme, şi cu siguranţă vom verifica şi supraveghea ca documentele menţionate să fie completate şi actualizate – a mai precizat administratorul Pieţei Centrale Giurgiu, Marian Pavel.