Primăriile pot cere începând din această săptămână  finanţare pentru realizarea gratuită a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023, potrivit Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Conducerea ANCPI a stabilit, recent, sumele care pot fi plătite primăriilor în acest an.

Astfel, fiecare primărie ar putea primi până la 135.000 de lei, bani din veniturile proprii ANCPI.

Modalitatea prin care edilii pot intra în posesia acestor sume a fost cuprinsă în „Ghidul primarului pentru desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale” şi „Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractile de finanţare încheiate între OCPI şi UAT privind serviciile de înregistrare sistematică”. Ambele pot fi găsite pe pagina de internet a ANCPI. Ghidul descrie etapele pe care primăriile trebuie să le parcurgă pentru a obţine finanţare pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Conform ghidului, ANCPI va vira banii în conturile UAT-urilor după recepţia lucrării si deschiderea cărţilor funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor). Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractele de finanţare încheiate între OCPI şi UAT privind serviciile de înregistrare sistematică cuprinde procedura prin care autorităţile locale pot solicita finanţare/cofinanţare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat în cadastru şi carte funciară. PNCCF se desfăşoară în perioada 2015-2023 şi are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban şi rural. PNCCF a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanţarea pentru lucrările de cadastru general va fi asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.

Referitor la acest aspect, directorul Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OJCPI) Giurgiu, Ilie Vasile, declara, pentru “Jurnal giurgiuvean”:

“Avem, la acest moment, un număr de 39 de primării, care au semnat 42 de contracte de finanţare pentru realizarea Cadastrului general. Diferenţa dintre numărul contractelor şi cel al primăriilor, este dată de faptul că unele dintre instituţii au semnate câte două contracte, cu doi furnizori de servicii. Pe de altă parte, mai sunt primării care nu au semnat contractele de finanţare, pentru că fie sunt cuprinşi în alte programe naţionale, fie îşi realizează cadastrul general cu fonduri proprii. Alţii sunt, pur şi simplu, în întârziere”, a declarat directorul OCPI.

De asemenea, directorul Ilie Vasile mai preciza că sumele pentru anul acesta vor fi retrase, pentru că lucrările nu au fost finalizate. Plata lucrărilor se va face, conform contractului de finanţare, la finalizarea lucrării, odată cu depunerea acesteia la OCPI Giurgiu.

(Jurnal)