„VĂ ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ, PRIN OUG NR. 55/25.06.2021 PENTRU MODIFICAREA LEGII NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, AU FOST MODIFICATE UNELE ARTICOLE, PRINTRE CARE ȘI CEL CARE VIZEAZĂ STABILIREA CUANTUMULUI CHIRIEI LUNARE.

ACEASTA SE STABILEȘTE CONFORM ART. 8 ALIN. 7, POTRIVIT CĂRUIA BAZA DE CALCUL A CHIRIEI ESTE REPREZENTATĂ DE VALOAREA DE INVESTIȚIE A CONSTRUCȚIEI, MODELUL DE CALCUL URMÂND A FI STABILIT PRIN NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII.

POTRIVIT ART. III: „ÎN TERMEN DE 90 DE ZILE DE LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A PREZENTEI ORDONANȚE DE URGENȚĂ SE MODIFICĂ NORMELE METODOLOGICE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, APROBATE PRIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 962/2001, CU MODIFICARILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.”

ÎN CONSECINȚĂ, PÂNĂ LA PUBLICAREA NORMELOR METODOLOGICE, SE SISTEAZĂ ÎNCHEIEREA DE ACTE ADIȚIONALE PENTRU PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE, PENTRU ACEASTĂ PERIOADĂ OPERÂND TACITA RELOCAȚIUNE, CONFORM ART. 1810 DIN NOUL COD CIVIL.

PRECIZĂM CĂ, POTRIVIT LEGII NR. 55/2020 ART. 4 ALIN. 5, VALABILITATEA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ESTE PRELUNGITĂ DE DREPT PE TOATĂ PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, PRECUM ȘI 90 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII ACESTEIA”.

(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU)