PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul în municipiul Giurgiu, bd. București, nr. 49-51, județul Giurgiu, titulară a proiectului “Construire bază sportivă tip 2, str. Unirii, F.N, adiacent Hotel Steaua Dunării, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu” anunță publicul interest asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire bază sportivă tip 2, str. Unirii, F.N, adiacent Hotel Steaua Dunării, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat în municipiul Giurgiu, str. Unirii, F.N, ad. Hotel Steaua Dunării, CF 36572, nr. cad. 36572, județul Giurgiu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vinery între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

(Primăria municipiului Giurgiu)