Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu organizează în data de 19.07.2021 începând cu ora 10°°, la sediul direcției din Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4, licitaţie publică pentru închirierea, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 5 ani, a spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește aflată în Giurgiu, strada Aleea Plantelor, nr.4:

  1. DEPOZIT REFRIG NR. 1 (0-4°C) suprafață 21,95m²

  2. VITRINĂ FRIGORIFICĂ NR. 2

  3. VITRINĂ FRIGORIFICĂ NR. 3

  4. LADĂ FRIGORIFICĂ NR.3

  5. SALĂ DE PREZENTARE suprafață 100 m²

  6. TEREN ÎN INCINTA PIEȚEI suprafață 30m²

Închirierea se va face în vederea comercializării și /sau depozitării alimentelor, în conformitate cu Regulamentul privind închirierea spațiilor și activelor din incinta Pieței de Pește a Municipiului Giurgiu, aprobat prin H.C.L.M nr. 269/2020

Documentaţia de licitație poate fi solicitată de la sediul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu începând cu data de 09.07.2021, iar ofertele pot fi depuse până la data de 16.07.2021, ora 16ºº.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de e-mail: adinfondurieuropene@yahoo.com.

Persoane de contact:

Ionescu Dragoș – Director – telefon 0724.097.674;