HARTA-650x376Primăria Municipiului Giurgiu a participat în calitate de Partener Strategic alături de Partenerul FEDR din România – Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism la  conferinţa de lansare a proiectului „DANUrB – Brand Urban al Dunării”, finanţat prin Programul Transnaţional Dunărean 2014 – 2020 Conferinţa a avut loc la Budapesta, în perioada 15 – 17 februarie  2017, şi a reunit mai mult de 150 reprezentanţi din şapte ţări dunărene.

Proiectul DANUrB este dezvoltat de către Partenerul Lider – Universitatea de Tehnologie şi Economie din Budapesta (BME) şi alte şapte universităţi, şase institute de cercetare naţionale, ONG-uri, opt agenţii turistice şi organizaţii non-profit, 18 autorităţi locale şi regionale din şapte ţări.

DANUrB este un proiect internaţional, având ca scop să construiască o reţea regională în cadrul turismului şi educaţiei pentru a întări identitatea şi solidaritatea dunăreană. Unul dintre cele mai importante obiective este crearea unui brand comun prin promovarea legăturilor culturale transnaţionale între aşezările de-a lungul Dunării prin explorarea capitalului cultural şi social neutilizat sau ascuns pentru o revenire economică şi culturală mai bună.

Scopul principal al proiectului este de a crea o reţea cuprinzătoare spaţio – culturală, o Promenadă Culturală Dunăreană, care să facă legătura între toate comunităţile de-a lungul fluviului, unificarea acestora într-un singur brand turistic de destinaţie, oferirea unor trasee tematice şi dezvoltarea posibilităţilor care pot creşte numărul vizitatorilor şi care pot prelungi sederea acestora în regiune.

Proiectul îşi propune să dezvăluie patrimoniul cultural şi al resurselor insuficient utilizate (patrimoniul industrial, moştenirile trecutului comunist, fortificaţii, tradiţii culturale) în oraşele de-a lungul Dunării. Această cercetare îşi propune să asocieze toate resursele culturale şi toate tipologiile posibile ale mediului construit în căutarea posibilităţii de valorificare. Rezultatele ca Strategia şi proiectele pilot la faţa locului au ca promisiune favorizarea accesului la evenimente culturale pentru localnici, cât şi beneficii economice mai bune, bazate pe un interes sporit al vizitatorilor. Scopul Excursiilor, ca şi rezultate, este de a facilita accesul la cultura neexplorată a oraşelor mici de-a lungul Dunării, crescând atractivitatea şi competitivitatea cu oraşele vecine mai mari.

(Jurnal)