Miercuri 9 ianuarie, cu începere de la ora 11.00, Consiliul Judeţean Giurgiu susține o şedinţă publică extraordinară.

Așa cum ne-a fost remis la redacție prin intermediul unui comunicat, Proiectul  Ordinei de Zi al ședinței cuprinde:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 19 decembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Daniela Ionela Pătru- secretar al judeţului.

 2.Expunerea de motive nr.139 din 07 ianuarie 2019, referatul nr.140 din 07 ianuarie 2019 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local  a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018

Prezintă Marian Mina, preşedinte al C.J Giurgiu și Florentina Stănculescu- director executiv al instituției.

 

(Jurnal)