Președintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, susține educația de calitate a tuturor copiilor

0
247

De sărbătoarea Sfântului Nicolae, ne-am îndreptat atenția către copiii noștri, generațiile de mâine, a căror formare depinde în mare parte de sistemul educațional. Părinți și profesori împreună putem oferi copiilor noștri cunoștințe, competențe, alături de gândire critică, cooperare și empatie.

Uniunea Europeană s-a angajat să realizeze un Spațiu European al Educației (SEE) până în 2025. În Parlamentul European, am votat recent un raport în acest sens, prin care am solicitat:

-sprijinirea competențelor lingvistice la toate nivelurile, astfel încât toți elevii să aibă cunoștințe suficiente în cel puțin alte două limbi oficiale ale UE până la sfârșitul învățământului gimnazial;

-SEE să reprezinte un reper în recunoașterea diplomelor și calificărilor în întreaga UE și extinderea recunoașterii reciproce automate a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate;

digitalizarea și conectarea tuturor universităților prin crearea unei platforme universitare europene online;

 schimb de informații și de bune practici prin intermediul platformei SEE ca portal public interactiv multilingv;

stabilirea de priorități, obiective, termene pentru acțiuni și rezultate intermediare clare pentru SEE și finanțare dedicată SEE în cadrul financiar multianual viitor.

În grupul PPE, susținem o educație de calitate, condiție prealabilă pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă pentru cetățenii europeni. Conținutul programelor și organizarea sistemelor de învățământ reprezintă o competență națională și trebuie să rămână așa. Pe de altă parte, noile provocări – digitalizarea, tranziția climatică, demografice, de securitate – necesită mobilizarea instrumentelor europene și a politicilor de sprijin în cadrul Spațiului european al educației (SEE).

În următorii 7 ani, Romania dispune de o finanțare europeană masivă pentru a dezvolta sistemul educațional.

3,97 miliarde euro vor fi disponibile în Programul Operațional Educație si Ocupare (POEO). Bazat pe documentul programatic România Educată, POEO finanțează, printre altele:

îmbunătățirea participării copiilor la educație antre-preșcolară si preșcolară

-prevenirea părăsirii timpurii a școlii si creșterea accesului si a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională

creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru a asigurarea echitații sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic

-valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii.

3.605,97 miliarde euro vor fi disponibile prin Planul național de redresare și reziliență (PNRR), unde se vor finanța o serie de reforme și investiții, precum:

dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

-construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

-înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

-reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

-sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

-programul de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

-asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

-școala online – dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.”- a transmis europarlamentarul Dan Motreanu.

(Dan Motreanu – europarlamentar PNL)