Consiliul Județean Giurgiu vine cu o veste bună pentru elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu

În vederea acordării de premii pentru elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, care au obținut rezultate deosebite la concursurile, olimpiadele şi competiţiile şcolare la nivel județean, național și internațional în anul 2020, Consiliul Județean Giurgiu primește dosarele elevilor cu astfel de rezultate până la data de 15 iunie 2021 pentru a fi supuse procedurii de analiză.

Astfel, solicitanții vor depune la Consiliul Județean Giurgiu următoarele documente: Actul care atestă identitatea (certificate naștere și/sau Carte identitate), Dovada participării la concursuri și olimpiade, Formularul de înscriere a rezultatelor deosebite obținute, Declarație pe propria răspundere a elevului care atestă autenticitatea / veridicitatea documentelor depuse, precum și declarația de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele sus menționate pot fi depuse la registratura instituției noastre din B-dul București nr. 10 sau pot fi transmise prin e-mail la adresele: cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com                      Persoană de contact: Nicoleta Turcu

(Jurnal)