Ministerul Educației va organiza în luna septembrie concursuri pentru ocuparea a 10.000 de posturi de conducere în școli. În procesul de selecție a candidaților vor fi implicați, în premieră, și specialiști din zona privată.

Profesorii interesați să ocupe funcții de directori și de directori adjuncți în școli se pot înscrie, începând cu 15 septembrie, la concursul care va fi organizat de Ministerul Educației Naționale o lună mai târziu. Până atunci însă, școlile vor fi conduse de directori numiți cu delegație.

Concursurile de directori au fost ocolite până acum de fiecare ministru, indiferent de culoarea politică. Din ianuarie și până în prezent, au expirat mandatele obținute prin concurs în perioada 2016-2017, potrivit legii educației.

De atunci, directorii au fost numiți de inspectorul școlar, numit și el politic de cele mai multe ori. De fiecare dată, la numirea unui nou ministru, se schimbau inspectorii școlari, iar aceștia îi înlocuiau pe directori peste noapte.

Sorin Ion, secretarul de stat din Ministerul Educației care se ocupă de organizarea concursului, spune că „viitorii candidați nu trebuie să facă parte neapărat din Corpul Național de Experți în Management.”

Faptul că nu mai e obligatoriu să fii expert în management este o mână întinsă pentru profesorii tineri. „Pentru un profesor tânăr este mai ofertant să devină director din punct de vedere financiar. Există un fenomen de reținere, mai ales în teritoriu, de a îndeplini funcția de director. Nu e ușor nici acum, cu numirile pentru 1 septembrie. La momentul acesta, încă mai avem școli la care nu vom avea directori interimari după 1 septembrie, mai ales în mediul rural”, a spus secretarul de stat.

Condiția ca viitorul director să fie titular al școlii face ca plaja de selecție să fie mai mare pentru că sunt aproximativ 160.000 de titulari în sistem, ceea ce reprezintă 80% din profesorii din școlile de stat.

Secretarul de stat spune că directorul nu trebuie să știe legile pe dinafară, iar, din comisia de evaluare, va face parte un om de resurse umane de la marile companii.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“

Există și situația ca posturile vacante să nu fie ocupate.

Am cerut precizări inspectorului școlar, Georgeta Stănescu de la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, privind acest subiect, și ne-a comunicat ce prevede legea în cazul în care funcțiile de director sau de director adjunct rămân vacante: „în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general.

Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul”.

Vom reveni pe tema acestui subiect în edițiile viitoare.

(Jurnal)