Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu comunică următoarele informații privind modalitatea de înscriere a candidaților care provin din alte județe și doresc să participe la admiterea computerizată în județul Giurgiu, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022 – 2023.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VlII-a care participă la admiterea în alt județ și de către părinții acestora se poate realiza:

  1. La sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;

  2. Prin formularul – Fișă de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;

  3. În situații excepționale, la Centrul Special de înscriere organizat la Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Strada Dr. Ion Munteanu, nr.3, Giurgiu, care va funcționa după următorul program:

Puncte de reper:
• GARA GIURGIU;
• ALEEA C.F.R.;
• PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA GIURGIU;
• CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ GIURGIU.

Ziua

Data

Intervalul orar

Luni

04.07.2022

9.00-13.00

Marți

05.07.2022

9.00-13.00

Miercuri

06.07.2022

9.00-13.00

Joi

07.07.2022

9.00-13.00

Vineri

08.07.2022

8.30-12.30

Absolvenții care doresc să participe la admiterea în județul Giurgiu și vor completa opțiuni la Centrul Special de înscriere, trebuie să prezinte fișa de înscriere cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V – VIII și media de admitere, datele fiind certificate prin ștampila unității de învățământ și semnătura directorului.

În centrul special de înscriere, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face de către candidat, în prezența părintelui/ tutorelui legal/ persoanei împuternicite prin declarație notarială”, precizează Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu într-un comunicat de presă.

(Jurnal)