Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 59 de posturi vacante de directori și 11 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu.

Perioada de înscriere și depunere a dosarelor:
28 iunie -17 iulie 2022.
Detalii referitoare la organizarea și defășurarea concursului se găsesc pe site-ul www.isjgiurgiu.ro. (OME 4597/2021 – Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului; OME 3026/2022 – Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei; Calendarul concursului – sesiunea ianuarie-aprilie 2022; Lista funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți vacante; Procedură de utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.)

(Inspectoratul Județean Școlar Giurgiu)