Primăria municipiului Giurgiu anunță deținătorii de terenuri agricole, situate în extravilanul municipiului Giurgiu, în tarla 24 (zona Malu roșu” – tarlaua unde este amplasată stația de gaze) că în data de 30.06.2022, orele 11:00 să fie prezenți în teren în vederea identificării amplasamentelor proprietăților deținute în tarlaua amintită.

Aceasta etapă este necesară derulării lucrărilor de înregistrare sistematică gratuită în sistemul integrat de cadastru și carte funciară desfășurate prin programul național de cadastru și carte funciară (p.n.c.c.f.) cu finanțare alocată din bugetul de venituri proprii al Agenției Naționale de Cadastru și Carte Funciară (A.N.C.P.I.).

(Jurnal)