În cursul acestui an, dar și anul viitor, valabilitatea cardurilor de sănătate ar trebui să expire, ceea ce ar însemna că Ministerul Sănătății va trebui să tipărească 14 milioane de noi carduri.

Însă, un proiect de hotărâre de Guvern care a fost depus în dezbatere publică, prevede ca valabilitatea cardurilor de sănătate să fie extinsă cu 5 ani.

Conform datelor oficiale, anul acesta expiră în jur de 4.200.000 de carduri iar în 2021 expiră în jur de 10.000.000 de carduri de sănătate.

După cum scrie în proiectul de HG, termenul de valabilitate a cardurilor naționale emise până la data de 31 decembrie 2014 va fi de 14 ani de la data emiterii, în contextul în care peste 14 milioane de carduri de sănătate ar trebui retipărite de către Ministerul Sănătății, în următoarea perioadă, astfel că bugetul ministerului va fi degrevat de o cheltuială suplimentară.

Extinderea termenului de valabilitate se va face automat, fără ca posesorii acestora sau medicii să facă nimic.

Rezultă astfel o degrevare a bugetului Ministerului Sănătății pentru anii 2020-2021 de cheltuielile aferente tipăririi unui număr de aproximativ 14.200.000 de carduri naționale de asigurări sociale de sănătate a căror valabilitate expiră în această perioadă, precum și a bugetului Fondului național de asigurări sociale de sănătate pentru cheltuielile aferente distribuției acestora”, scrie în nota de fundamentare a proiectului de HG.

Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani.

Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite ca instrument în vederea dovedirii, prin intermediul Platformei informatice din asigurările de sănătate, a calităţii de asigurat ori neasigurat a persoanei, precum şi ca instrument în procesul de validare a serviciilor medicale, a medicamentelor sau dispozitivelor medicale decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Realizarea şi implementarea acestuia reprezintă un proiect de utilitate publică de interes naţional.

Această nouă prelungire cu încă cinci ani ar putea fi a doua prelungire a valabilității acestor carduri, de la momentul de la care au început să fie emise.