Pentru ce motive se pot completa declarațiile pe propria răspundere pentru a ieși din localitate

0
189

Diferența declarației pe propria răspundere pentru părăsirea localității față de cea completată în timpul stării de urgență constă în motivele privind deplasarea în afara localității.

Motivele pentru a ieși din localitate sunt incluse în anexa Hotărârii de instituire a stării de alertă.

  1. în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 2. în scop umanitar sau de voluntariat;
  2. realizarea de activități agricole;
  3. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
  4. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
  5. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
  6. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  7. activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
  8. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
  9. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
  10. din alte motive justificate, precum: − îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; − îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; − asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; − deces al unui membru de familie; – asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice.

Nerespectarea acestei măsuri se sancționează cu amendă între 500 și 2.500 de lei.

Declaraţia pe propria răspundere poate fi scrisă și de mână

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. De asemenea, declarația poate fi prezentată la solicitarea autorităților și pe telefon sau tabletă, însă trebuie obligatoriu să aibă semnătura olografă.

Se poate circula fără declarație pe propria răspundere doar în interiorul localităților și în zona metropolitană.

(Jurnal)