Pentru ce categorie de şomeri fără indemnizaţie acordă AJOFM-ul o primă de 500 de lei

0
2578

someri-1Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Pentru acordarea primei de activare prevăzute în legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele interesate vor depune la AJOFM Giurgiu, în termen de 30 de zile de la data încadrării, următoarele documente:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 32 la lege;

b) actul in baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie, sau dovada încadrării în muncă, printr-un act eliberat de angajator, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificate calificat;

c) angajament pentru respectarea prevederilor art. 73^3 din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 33;

d) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu a mai fost în raporturi de munca sau de serviciu cu persoana care solicită prima de activare.

Nu beneficiază de aceste drepturi persoanele care se încadrează la angajatori cu care au avut raporturi de munca sau de serviciu în ultimele 12 luni, precum şi persoanele care se încadrează pe o perioada determinata de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata pe perioada determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul AJOFM Giurgiu din mun. Giurgiu sos. Bucureşti, bl. 202/5D, mezanin – camera 13.

(BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU)