Iată cum  arată o cerere depusă de un consumator casnic de energie electrică din Municipiul Giurgiu, despre care cei care îl cunosc spun că este posesor al unui carnet de conducere având în proprietate  un autoturism destul de opulent în raport cu cunoştinţele sale de limba română.

De precizat că documentul pe care vi-l redăm mai jos respectă întocmai grafia folosită de semnatarul cererii.                   

                                    DNLE  DROTOR

B…. G…. de în GIUGI STRADA GZDARULU N. 33 va Au LA cu şţă CĂ IDESU ….în eu Pl. contor îar în FATUR AM IDSU…că dare se FACA RCLAZARA. 

Netncatotneatneatnea   

Dincolo de anecdoticul cererii, textul de mai sus naşte o întrebare legitimă: Cum a obţinut cetăţeanul acesta permisul de conducere?

(Jurnal)