IMG_8196La Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Giurgiu au ajuns, în aceste zile, fondurile aprobate pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel cadastral, fonduri aprobate şi alocate de Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

„În aceste condiţii, primăriile pot încheia, în cursul acestei luni (n.r. – mai) contractele de finanţare cu OCPI Giurgiu pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică. În cadrul PNCCF 2015 – 2023, unităţile administrativ teritoriale primesc, în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei, faţă de 135.000 de lei / UAT, în 2016. Totodată, ca şi noutate, odată cu modificările legislaţiei în vigoare, începând de anul acesta, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârşitul anului”, spunea, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, directorul OCPI Giurgiu, Ilie Vasile.

De asemenea, directorul Ilie Vasile ne mai preciza faptul că, în această perioadă, OCPI organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică şi cu notarii publici. La fel ca şi în anul 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilanul localităţii şi a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional (autostrăzi, reţele electrice, reţele de transport gaz).

„Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, pe site-ul ANCPI există un Ghid al primarului, actualizat, privind desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică. De asemenea, finanţarea lucrărilor la nivel de sectoare cadastrale din extravilan şi, prin excepţie, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanţare încheiat între OCPI Giurgiu şi fiecare UAT solicitant, contract care se încheie cel mai târziu la sfârşitul acestei luni. Abia după ce vor semna contractele de finanţare, UAT-urile pot încheia contractele de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică”, a mai declarat Ilie Vasile.

Procedura de achiziţie a serviciilor va fi derulată de UAT, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. În prezent, situaţia lucrărilor de înregistrare sistematică în judeţul Giurgiu este următoarea:

– Lucrări finalizate la nivel de UAT – 0

– Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral: 5 sectoare cadastrale în Ghimpaţi, Vânătorii Mici, Găiseni, Floreşti – Stoeneşti, Ogrezeni.

Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 este finanţat din venituri proprii ale ANCPI, în sumă de 4,050 milioane lei (circa 900.000 euro) şi din fonduri externe nerambursabile – 1,408 milioane lei (circa 312.000 euro), şi are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri, apartamente) din România, în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

(Jurnal)