Ordonanta de Guvern nr. 6/2019 privind anularea unor obligatii accesorii, pe înțelesul tuturor

0
406

Cine poate beneficia de prevederile OG 6/2019?

– Persoane juridice, persoane fi-zice sau entități fără personalitate juridică cu datorii restante la 31.12.2018 mai mici de un milion de lei,
– Persoane fizice sau entități fără personalitate juridică, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București precum și instituțiile publice cu datorii restante la 31.12.2018 mai mari de un milion de lei.

Potrivit Ordonanței, se pot ANULA dobanzile, penalitățile și alte accesorii aferente: 
– obligațiilor bugetare principale, inclusiv diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar după 01.01.2019 prin declarație rectificativă, pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
– diferențelor de obligații bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;
– altor obligații de plata indivi-dualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
– obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată;
– obligațiilor pentru care sunt în derulare înlesniri la plată la 31.12.2018 pentru care, în cursul anului pâna la 15.12.2019, înlesnirea la plata își pierde valabilitatea;
– obligațiilor stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată la data de 31 decembrie 2018 pentru care, până la 15.12.2019, încetează suspendarea executarii sau de-bitorii depun o cerere de renunțare la efectele suspendării executării.

I. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la 31.12.2018:
stingerea obligațiilor principale restante la 31.12.2018 până la 15.12.2019;
stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare;
depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare;
depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019.

II. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale declarate suplimentar prin declarații rectificative cu scadența anterioară datei de 31.12.2018 inclusiv:
depunerea declarației rectificative și plata obligației declarate, între 01.01- 15.12.2019;
stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare;
depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare;
depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019.

IMPORTANT!
Actul normativ prevede ca, prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală, în cazul debitorilor la care începe inspecția după intrarea în vigoare a OG nr. 6/2019 (08.08.2019), declarațiile rectificative depuse până la 18 august 2019 sunt luate în considerare de inspecție și pot beneficia de anulare. 
III. În cazul accesoriilor aferente obligațiillor principale cu scadența și plătite până la 31.12.2018:
stingerea obligațiilor principale și accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare:
depunerea tuturor declarațiilor până la data depunerii cererii de anulare;
depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condițiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019. 
IV. În cazul accesoriilor aferente obligațiilor principale cu scadența până la 31.12.2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecție în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019:
plata diferențelor obligațiilor fiscale principale în termenul stabilit în decizia de impunere;
depunerea cererii de anulare în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. 

OPȚIONAL, debitorul poate depune o notificare până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. În acest caz, avântul este acela că avantajele depunerii notificării organul fiscal poate verifica dacă debitorul și-a îndeplinit obligațiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată și îl poate îndruma, după caz, în îndeplinirea obligațiilor declarative. De altfel, tot ca un plus este și faptul că se clarifica neconcordanțele cu contribuabilul și se efectuează stingerile, compensările și orice alte operațiuni necesare în ve-derea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale.

Totodată, atunci când debitorul depune acea notificare, organul fiscal eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală și emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor. De altfel, în această situație, Fiscul nu mai începe sau suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligațiile accesorii amânate la plată. 

De asemenea, nici nu stinge obligațiile accesorii amânate la plată până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care de-bitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor. 

Expert contabil
Violeta CHIRAN,
complex Ancora, parter,
telefon 0722.213.622