PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2022 

      I. PROIECTE HOTĂRÂRI:

 1. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea financiară a unei sume din Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea Mecanismului de Bugetare Participativă:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a Persoanelor:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr.413 din 25.11.2021 privind instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 323,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi, nr.39:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Amforei, nr.2C:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.482/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.483/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între Municipiului Giurgiu și Muzeul Județean ,,Teohari Antonescu” Giurgiu, în scopul organizării unei expoziții:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 7.800 lei, necesară premierii elevilor din Municipiul Giurgiu, pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de fotografii, concursul de pictură – cu tema „Cum văd eu orașul meu” – ediția a – II – a”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui act adițional la Contractul de închiriere nr.10571/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea MSM BUSINESS GROUP S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.64, Municipiul Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.8 la Contractul de delegare nr.21.667/05.06.2015, încheiat cu operatorul de transport public local S.C. LIBER TRANS COM S.R.L.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” în Municipiul Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:      

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la Hotărârea nr.281/26.08.2021  a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Asociaţia LICURICI din Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.399 din 03.11.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, agricultură și turism;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.449/22.12.2020 privind aprobarea schimbării denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni”, începând cu anul școlar 2021-2022 :

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.373/28.10.2021 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.473/22.12.2021:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru / membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităti publice și prețul aferent apei dedurizate, practicate de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:     

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipiului Giurgiu nr.14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Asociația „Călător prin România”, Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu, în vederea implementării proiectelor culturale „Nocturne de poezie” și „Căsuțe de autor pentru cititor”:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie;

 1.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea a doi administratori provizorii în Consiliul de Administrație al societății comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităţilor prestate de către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. – în insolvență:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societătii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru anul 2022:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

           – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

           – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

           – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

   38. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director General și Director General Adjunct:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu, a unui imobil situat în intravilanul Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

          – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

          – Servicii publice, muncă şi protecţie socială;

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor pentru care Direcția Poliției Locale Giurgiu asigură paza:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

        – Aviz Comisii de specialitate:

          – Administrație publică locală, juridic și de disciplină”;

(Jurnal)