Ordinea de Zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local din data de 10 februarie 2023

0
692

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI Nr.88/06.02.2023 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU , DIN DATA DE 10 FEBRUARIE 2023

 

  1. PROIECTE HOTARÂRI:

    1. Proiect de hotărâre nr.36/06.02.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.408/20.12.2022 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, cod SMIS 137490:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.37/06.02.2023 privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 15 – Educație, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu:

       – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;

         – Învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie.

  1. Proiect de hotărâre nr.38/06.02.2023 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Giurgiu:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Administrație publică locală, juridic și de disciplină;

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.39/06.02.2023 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre nr.40/06.02.2023 privind diminuarea Bugetului de împrumuturi interne pe anul 2023:

        – inițiator – Primar Anghelescu Adrian-Valentin;

       – Aviz Comisii de specialitate:

         – Buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat.

P R I M A R:  ADRIAN – VALENTIN  ANGHELESCU                              Redactat de Secretar General: LILIANA BĂICEANU