Noutăți în depunerea cererilor pentru încadrarea în grad de handicap, la DGASPC Giurgiu

0
599

În vederea încadrării sau reîncadrării în grad de handicap, persoanele cu dizabilități sau, după caz, reprezentanții legali ai acestora, au posibilitatea, începând din luna februarie 2020, să transmită documentele necesare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu și prin intermediul poștei electronice.

În acest sens, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au fost create, pentru a fi puse la dispoziția persoanelor interesate (persoane care solicită încadrarea în grad de handicap, cu domiciliul/reședința în județul Giurgiu, sau reprezentanții legali ai acestora), adrese de e-mail la care pot fi transmise, sub formă scanată, cererile- tip însoțite de toate documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului, sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilități.

 După primirea cererilor-tip însoțite de toate documentele, acestea vor primi număr de înregistrare iar specialiștii din cadrul Biroului de evaluare complexă a copiilor cu dizabilități, respectiv Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, vor comunica solicitanților data la care este programată evaluarea  copilului sau, după caz, a persoanei adulte care necesită încadrarea sau reîncadrarea în grad de handicap.

În cazul copiilor și adulților pentru care medicii de familie au emis documente care atestă faptul că sunt nedeplasabili, în vederea evaluării, echipele de specialiști din cadrul birourilor de evaluare complexă se vor deplasa la domiciliile acestora.  

 La data programată pentru evaluare în vederea încadrării /reîncadrării în grad de handicap, solicitanții trebuie să pună la dispoziția Biroului de evaluare complexă a copiilor cu dizabilități, respectiv Biroului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în original, toate documentele transmise în prealabil prin intermediul poștei electronice.

Adresele de e-mail la care pot fi transmise la DGASPC Giurgiu cererile tip însoțite de toate documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului, sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilități sunt:

 [email protected], respectiv

[email protected].

 Dispoziția Metodologică care prevede luarea măsurilor privind crearea de adrese de e-mail la care să poată fi transmise, în format electronic, cererile-tip însoțite de toate documentele necesare privind încadrarea în grad de handicap a copilului sau, după caz, a persoanei adulte cu dizabilitați, a fost emisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție și comunicată Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din toate județele țării și municipiul București.