După cum știți, la conducerea Inspectoratului Școlar al Județului Giurgiu, după încetarea mandatului profesorului Gigi Oprișan ,  a revenit prof. Mirela Delea. Dorind să aflăm care sunt  primele obiective al noului inspector general , am descins la sediul instituției, unde profesoara Mirela Delea ne-a prezentat în câteva cuvinte noua  ”viziune asupra viitorului educației în România”, elaborată recent de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC).   

Astfel, va trebui, ca pe viitor , să acordăm un prim interes principiilor fundamentale ale Educației,   esențial fiind acela de centrarea pe elev, mai altfel spus  adecvarea educației la nevoile de învățare și dezvoltare ale copilului  – ne declara noul inspector general al Inspectoratului Școlar Giurgiu.  În plan concret, acest lucru  presupune în primul rând  consilierea tinerilor  pentru orientarea lor școlară și profesională, bazată pe aptitudini și talent, precum șisprijin socioeducațional pentru toți copiii, în funcție de nevoile fiecăruia. Se vorbește de mult timp despre acest lucru dar deocamdată nu s-a realizat prea mult în acest sens.  Un al doilea principiu menționat de către Minister este  flexibilitatea. În sensul că  educația elevului  trebuie să se  adapteze la nevoile comunității locale, iar procesul de predare să se modeleze după elev și realitățile imediate în care acesta trăiește acesta, specifice uneori zonei. Flexibilitatea de care aminteam constă în faptul că  procesul de învățământ trebuie să asigure un parcurs școlar fiecăruia, cu posibilități de revenire și de modificare a acestuia , pentru a putea atinge obiectivele dorite, adaptabil, așa cum subliniam anterior,  la dinamica societății.

 Impactul pozitiv al procesului de predare-învățare asupra elevului este un alt principiu indicat în această nouă viziune despre viitorul educației în România, un indicator principal de calitate pentru  o școală.   Dovada reușitei procesului de învățare, al  ”serviciului public de educație”, se măsoară prin rapida integrare, calificată, a tânărului abolvent de școală pe piața muncii. Conform noii optici a Ministerului , Colaborarea este un  alt principiu ce trebuie urmărit . Se  pleacă de la premise că școala sprijină și, la nevoie, dirijează familia în rolul său de educator principal,  cadrele didactice urmând să lucreze interdisciplinar, în beneficiul elevilor, ”învățarea”  bazându-se  pe participarea elevilor, a  familiei acestuia, și în final a comunității din care face parte. Aceste lucru este esențial   ața cum spuneam pentru definirea traseului său educațional.

Și în sfârșit, ultimul principiu  pe care îl voi cita este  cel al ”subsidiarității”.  implică faptul că deciziile care afectează progresul copilului se iau cât mai aproape de acesta, iar asigurarea calității demersului educațional și atingerea obiectivelor de învățare pentru fiecare copil sunt în responsabilitatea fiecărui actor implicat, de la familie la școală și comunitate. Școlile sunt încurajate, prin instrumente speciale, să își suplimenteze finanțarea și să îmbunătățească performanța demersului educațional în modul cel mai potrivit contextului în care funcționează – mai preciza inspectorul general al IȘJ Giurgiu , prof. Mirela Delea.  Înainte de a ne despărți de domnia sa , profesoara ne-a mai spus că este convinsă de faptul că toate cadrele didactice din instituția pe care o conduce sunt conștiente de faptul că Școala se află în serviciul copilului/tânărului, fapt ce îi responsabilizează. Trebuie avut în vedere faptul că activitățile  organizate de noi, profesorii,   sunt  eficace și complet justificate în măsura în care ele îmbunătățesc, în mod evident, calitatea serviciilor dedicate tânărului- a mai precizat inspectorul general.

(Florian Tincu)