8-spital-salon-ssZilele trecute imaginile filmate cu un telefon mobil într-un spital din ţară a scandalizat opinia publică. În salonul bolnavilor îşi făcuseră cuib şoareci, iar prin lenjeria paturilor de spital colcăiau gândacii şi urechelniţele. Între timp, conform recomandărilor Comisiei Europene, Ministerul Sănătăţii  a fost obligat să redefinească termenul de infecţii nosocomiale, care a devenit: „infecţii asociate îngrijirilor medicale”. În acest context,  în afara noilor norme tehnice ce vor trebui aplicate în unităţile sanitare, la achiziţia de produse de curăţenie şi dezinfecţie, toate spitalele sunt obligate să solicite avizul Comisiei Naţionale de Produse Biocide şi rezultatele testelor de eficacitate în baza cărora a fost emis avizul pentru produsul respectiv. În ceea ce priveşte testele de autocontrol din unităţile sanitare, acestea vor fi efectuate cu o frecvenţă care trebuie să ţină cont de zonele de risc din spital, circulaţia germenilor în unitate şi rezultatele screening-ului la pacienţi.

Conţinutul actului cuprinde:  Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în spitale; Tehnica de lucru şi de interpretare pentru testele care evaluează eficienţa curăţeniei şi a dezinfecţiei;  Procedura recomandată pentru igiena şi dezinfecţia mâinilor personalului din spitale; Metodele de aplicare a dezinfectanţilor chimici în funcţie de suportul care urmează a fi tratat; Metodele de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.

În perioada imediat următoare, vor fi adoptate şi celelalte acte normative cu impact direct asupra prevenirii şi controlului infecţiilor asociate îngrijirilor medicale. Ministerul Sănătăţii subliniază faptul că respectarea regulilor de igienă a mâinilor de către personalul medical şi de către pacienţi este o parte esenţială a oricărui demers de prevenire a infecţiilor din spitale. Ordinul Ministrului Sănătăţii (OMS) 961 / 2016, aprobat şi publicat în Monitorul Oficial, reprezintă primul act normativ din pachetul legislativ privind controlul infecţiilor nosocomiale.

(Jurnal)