Ministerul Educației a publicat calendarul pentru Definitivat 2023. Înscrierea se poate face până pe 14 octombrie

0
259

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023 a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, perioada de înscriere a fost redusă la jumătate față de anul trecut, profesorii putându-se înscrie până pe 14 octombrie, conform calendarului.

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a publicat pe site-ul său calendarul oficial, precum și întreaga metodologie de organizare și desfășurare a examenului de definitivat, conform link-ului următor:

https://isjgiurgiu.ro/jcms/index.php/resurse-umane/108-dezvoltarea-resursei-umane/definitivat/2872-examen-definitivat-sesiunea-2023

Calendarul pentru Definitivat 2023, potrivit Ministerului Educației se va desfășura astfel:

Până la 14.10.2022: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ;

– 03.10 – 14.10.2022: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene / Comisiei de examen a Municipiului București;

– 17.10 – 28.10.2022: Transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar, verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar. Înștiințarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.

– până la 31.05.2023: Efectuarea inspecțiilor de specialitate:

  • a) prima inspecție de specialitate până la 5 februarie;

  • b) a doua inspecție de specialitate până la 31 mai.

– 06.06 – 16.06.2023: Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația informatică specifică;

– 19.07.2023: Susţinerea probei scrise;

– 25.07.2023: Afişarea rezultatelor inițiale;

– 25.07 – 26.07.2023: Înregistrarea contestaţiilor;

– 26.07 – 31.07.2023: Soluționarea contestaţiilor;

– 01.08.2023: Afişarea rezultatelor finale;

– 01.08 – 04.08.2023: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candida­ţilor promovați;

– 07.08 – 18.08.2023: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației.

(Jurnal)