Elevii care doresc să devină bucătari, ospătari, lucrători hotelieri sau comercianți pot accesa cursurile Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Giurgiu.

Până de curând, a fi elev al unei școli profesionale însemna, pentru mulți, o rușine, numărul scăzut de elevi din ultimii ani ce se îndreptau către acest tip de învățământ ducând, în cele din urmă, la dispariția aproape în totalitate a școlilor profesionale. Numai că rezultatele slabe obținute la examenele de bacalaureat i-au făcut, pe mai-marii Ministerului Educației, să regândească învățământul românesc, în speță să acorde, din nou, șanse școlilor de meserii.

Pentru anul şcolar 2020-2021 se vor aloca locuri distincte peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES). Modificarea este menţionată în OMEC nr. 4617/22.06.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 545/25.06.2020. Repartizarea candidaților pe aceste locuri se realizează de către Comisia de admitere județeană/ Comisia de admitere a municipiului București, în baza unei proceduri stabilite de Comisia națională de admitere.

Absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în: Învăţământul profesional, Învăţământul dual sau Învăţământul liceal tehnologic.

Formarea elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual este susţinută din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional, și 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual, ne spunea directorul Liceului Tehnologic „Ion Barbu” din Giurgiu, Mihaela Cîrjaliu.

La Giurgiu, la unitatea de învățământ amintită, sunt, pentru anul școlar 2020/2021, așteptați elevii ce vor să devină comerciant vânzător, lucrător hotelier, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie sau bucătar. Pentru fiecare din cele patru specializări, sunt alocate câte 30 de locuri, pentru care pot opta elevii absolvenți de clasa a opta, în fiecare din perioadele de înscriere: 29 iunie – 3 iulie și 6 – 7 iulie.

Din cauza situaţiei speciale din acest an şcolar, cauzată de criza sanitară COVID 19, opţiunile elevilor pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul profesional şi calificările din oferta acesteia se completează de către candidaţi asistaţi de diriginţi/ cadrele didactice din unitatea de învăţământ gimnazial pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor elevilor.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ pentru care au optat se realizează numai de către unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere a candidaţilor, însoţite de foile matricole. Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal documentele de înscriere la unităţile de învăţământ profesional pentru care optează”, a mai precizat directorul Liceului Tehnologic „Ion Barbu”.

A doua etapă de înscriere a elevilor în învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va derula în perioada 24 iulie – 4 august 2020.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 pentru învăţământul profesional, pentru învăţământul dual şi pentru învăţământul liceal tehnologic va fi disponibilă în curând pe site-ul alegetidrumul.ro

(Jurnal)