Vă dorim ca Paștele să vă întărească încrederea și speranța în zilele ce vor urma! 

Hristos a Înviat ca să ne ocrotească!

Director gen.  Adrian Ovidiu RĂCARU

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.