MĂSURI SUPLIMENTARE  LUATE DE D.G.A.S.P.C. GIURGIU ÎN SCOPUL ASIGURĂRII PROTECȚIEI BENEFICIARILOR ȘI A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII SALARIAȚILOR

0
310

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu adoptă o serie de măsuri, avându-se în vedere Dispozițiile metodologice ale Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, prin care au fost făcute recomandări în scopul asigurării protecției beneficiarilor și a securității și sănătății salariaților, dar și acoperirea situațiilor apărute ca urmare a imposibilității unui număr mare de salariați de a-și desfășura activitatea:

-A  fost suspendată activitatea Centrelor de zi, de recuperare și reabilitare (Centrul de zi Luceafărul, Centrul de Recuperare și Respiro, Centrul  de Recuperare Senzorială și Motrică),centre prin care sunt acordate servicii sociale copiilor/familiilor din comunitate; personalul din aceste centre a fost mutat temporar, cu respectarea condițiilor legale, în cadrul altor servicii sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, în care au fost identificate situații de deficit de personal. 

-Au fost instituite modalități de lucru prin care documente emise de D.G.A.S.P.C. (bilete de călătorie,  gratuitate roviniete, etc,  care se acordă persoanelor cu handicap),  să fie transmise beneficiarilor prin poștă, curier, etc.

-Au fost suspendate activitățile de potrivire practică dintre copil și familia adoptatoare.

-Au fost și vor fi contactate telefonic familiile adoptatoare în vederea explicării motivelor pentru care se suspendă temporar procedurile de potrivire, cu precizarea expresă a faptului că procesul de adopție va fi reluat imediat după stabilizarea situației referitoare la infecția cu Coronavirus. 

-În situația în care deja au avut loc întâlniri ale familiei cu copilul, i se va explica și copilului motivul suspendării, în funcție de vârstă și gradul său de maturitate.

-A fost suspendată temporar activitatea de consultare a profilului copilului greu adoptabil de către familiile adoptatoare; au fost anunțate familiile adoptatoare care au programare pentru vizualizarea profilului copilului greu adoptabil, cu privire la suspendarea temporară a vizualizărilor. 

-Au fost suspendate activitățile de teren care vizează activitatea de monitorizare a împrejurarilor care au stat la baza unei măsuri de protecție specială și a celor care vizează activitatea de repatriere, cu excepția anumitor situații de urgență care ar putea apărea.

-Rapoartele de monitorizare trimestrială a evoluției dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor  aflați în plasament și a modului în care aceștia sunt îngrijiți, vor fi realizate, temporar, după caz, cu sprijinul serviciilor publice de asistență socială, pentru limitarea riscului de răspândire a virusului între comunități.

-Sunt verificate zilnic de către conducerea DGASPC stocurile de alimente, medicamente soluții de dezinfectare, etc.

-Au fost puse la dispoziția serviciilor rezidențiale aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. a unei liste cu numere de urgență ale principalelor instituții care pot interveni în cazul apariției unei situații de infectare cu Coronavirus (de exemplu, Direcția de Sănătate Publică, medic de familie, poliție). 

-La nivelul serviciilor rezidențiale, au fost întocmite liste cu datele de contact ale personalului care ar putea să suplinească lipsa unui alt angajat. 

-La intrarea în serviciu, fiecare angajat al serviciilor de tip rezidențial (case de tip familial, centre) va completa o declarație pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate, după un model tipizat.

-A fost suspendată realizarea stagiilor de practică și a activităților de voluntariat.