parcari_topConform unui comunicat de presă emis recent de Primăria Municipiului Giurgiu, toți proprietarii de autoturisme care solicită închirirerea unui loc de parcare în municipiu sunt așteptați la Direcția Patrimoniu, compartimentul Urmărire Executare Contracte, camera 19, pentru depunerea documentelor necesare procedurii de licitați. 

Iată ce documente sunt necesare:

1.Cerere tip;

2.Copie act de identitate;

  1. Act de proprietate, contract de închiriere avizat de ANAF;
  2. Certificat de înregistrare pentru persoanele juridice, act constitutiv al societății;
  3. Copie certificat de înmatriculare al autoturismului;
  4. Documente privind dreptul de utilizare a autoturismului:contract de leasing;

7.Certificat fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, din care să reiasă că nu figurează cu datorii la bugetul local;

8.Document care să ateste înregistrarea autovehiculului la Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu;

9.Copie certificat de căsătorie în situația în care la aceeași adresă domiciliază două familii;

10.Certificat de încadrare într-o grupă de handicap locomotor a unui membru al familiei solicitantului, daca este cazul;

11.Acte doveditoare că este veteran de război, membru A.F.D.P.R. sau beneficiar al prevederilor Legii 189/2000, dacă este cazul;

12.Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;

13.Alte documente, după caz.

(Jurnal)