Curtea Constituțională a stabilit că Ordonanța de Urgență nr. 62/2019 privind organizarea și funcționarea Sistemului unic pentru apeluri de urgență este neconstituțională în ansamblul său. Actul normativ permitea colectarea datelor de identificare ale celor care achiziționau cartele SIM preplătite începând cu 1 ianuarie 2020.

CCR a reținut că Guvernul nu a motivat situația extraordinară pentru care reglementările din actul normativ nu puteau fi amânate și nici urgența reglementărilor, limitându-se la a le justifica oportunitatea. Curtea a mai stabilit că principala modificare, referitoare la achiziția cu buletinul a cartelelor SIM preplătite, de la punctele mobile, a fost amânată de două ori, fapt ce arată lipsa urgenței.

Potrivit unui comunicat de presă, emis la momentul respectiv, argumentele utilizate de Guvern în preambul nu justificau situaţia extraordinară şi nici urgenţa adoptării. Pe de altă parte, în opinia Avocatului Poporului ordonanța limitează dreptul la viaţă intimă, familială şi privată  instituind obligativitatea colectării datelor cu caracter personal şi a stocării lor pe un termen nedefinit.

„În plus, din examinarea dispoziţiilor legale nu rezultă scopul colectării datelor de identificare şi nici asigurarea garanţiilor că acestea vor fi folosite exclusiv în scopul declarat în preambul. Finalitatea urmărită de legiutorul delegat, şi anume reducerea apelurilor abuzive prin identificarea şi sancţionarea apelanţilor abuzivi, prin intermediul colectării datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplătite, nu constituie o situaţie extraordinară, nu este de natură a justifica urgenţa reglementării”, a arătat Avocatul Poporului.

(Jurnal)