Oficiul Național al Registrului Comerțului aduce în atenția contribuabililor câte aspecte importante introduse prin Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălarii banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (în vigoare de la data de 21 iulie 2019).
Astfel, potrivit unui comunicat remis de ONRC, miercuri, 23 iulie, legea 129/2019 prevede obligativitatea înregistrării beneficiarilor reali în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de ONRC.
De asemenea, Legea nr. 129/2019 introduce noțiuni noi, precum beneficiarul real care – potrivit actului normativ – este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.
Acțiunile la purtător vor fi convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente, în termen de 18 luni.
Așadar, ONRC are sarcina de a organiza un registru central în care se vor înregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înmatriculare în registrul comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale și societăților deținute integral sau majoritar de stat. Astfel, persoanele juridice trebuie să depună la înmatriculare, anual, sau de fiecare dată când intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor Reali.
Prevenirea și combaterea spălarii banilor: Legea nr. 129/2019, publicată în Monitorul Oficial
Legea 129/2019 pentru prevenirea fraudei fiscale: Modificări aduse OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații (tabel comparativ ANAF)Sancțiunea pentru nerespectarea acestei obligații este de 5.000 lei și poate ajunge până la 10.000 lei. De altfel, extrem de important este și faptul că nedepunerea declarației atrage dizolvarea societății, în condițiile art. 237 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare.
Societățile înmatriculate până la această dată au la dispoziție 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 129/2019, pentru a depune, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul Beneficiarilor Reali, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, declarația sus privind beneficiarul real al persoanei juridice. Excepție fac companiile și societățile naționale, precum și societățile deținute integral sau majoritar de stat.
Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligației de mai sus constituie contravenție și se sancționează tot cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
Expert contabil
Violeta Chiran,
Complex Ancora, parter, tel: 0722213622