Proiectul privind înființarea Pachetului Minim de Servicii pentru copii și familiile acestora în fiecare comunitate rurală și urbană din Româniaa fost adoptat după implementarea unui pilot în județul Bacău, care a avut ca efect îmbunătățirea semnificativă a calității vieții în 45 de comunități rurale și urbane. 

Pachetul Minim de Servicii este un model integrat de servicii de bază în domeniul sănătății, educației, protecției sociale și a copilului, furnizate la nivelul comunității, cu un accent special asupra celor mai vulnerabili copii și a familiilor acestora. Pachetul a fost conceput pentru a preveni și soluționa într-un stadiu incipient, probleme precum: violența, sărăcia, sarcina timpurie, bolile prevenibile, lipsa accesului la prestații bănești, instituționalizarea și abandonul școlar etc. În majoritatea cazurilor, copiii vulnerabili se confruntă nu doar cu una, ci mai multe dintre aceste provocări, subliniind importanța unei abordări intersectoriale, se arată într-un comunicat UNICEF.

Amendamentul la Legea asistenței sociale nr. 292/2011 are la bază proiectul pilot testat de UNICEF împreună cu autorități locale, regionale și naționale și ministerele de resort, inclusiv Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, începând din 2015, în 45 de comunități rurale și urbane din județul Bacău.

Conform unei evaluări independente, Pachetul Minim de Servicii a contribuit la incluziunea socială a copiilor vulnerabili și a familiilor acestora.

Pachetul Minim de Servicii presupune prezența în fiecare comunitate a cel puțin unui asistent social, a unei asistente medicale comunitare și a unui consilier școlar. În comunitățile cele mai sărace, inclusiv cele cu populație roma, Pachetul de Minim de Servicii poate include, de asemenea, mediatorul școlar și mediatorul sanitar. Lucrând în strânsă colaborare, acești profesioniști ajută copiii vulnerabili și familiile lor, evaluându-le nevoile și oferindu-le sprijin individualizat. De asemenea, echipa comunitară lucrează cu alți actori de la nivel local, cum ar fi primăria, ONG-uri și alți parteneri comunitari.

Proiectul de lege  privind Pachetul Minim de Servicii a fost adoptat marți de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis.

(Jurnal)