c2Azi, în şedinţa ordinară a lunii martie, prin decizia consilierilor locali, 90 de locuinţe sociale urmează a fi repartizate.

Este vorba, conform documentaţiei ataşate proiectului de hotărâre, de 70 de apartamente în blocul C2 Şcoala 10 şi 20 de apartamente în zona Istru.

Comisia socială a analizat, în şedinţa sa din 8 noiembrie 2016, dosarele depuse pentru obţinerea unei astfel de locuinţe, stabilind şi o serie de criterii de ierarhizare, după cum urmează: 10 puncte urmau să fie acordate inclusive pentru persoanele văduve cu copii minori în întreţinere, şapte puncte urmau să fie acordate şi pentru persoanele divorţate, şi tot zece puncte primeau şi cei care sunt văduvi cu persoane în întreţinere.

Locuinţele sociale ce urmează a fi date au următoarea componenţă: în zona Istru, sunt 12 apartamente cu două camere şi opt apartamente cu trei camere; în blocul C2 Şcoala 10, din cele 70 de apartamente, 49 sunt apartamente cu o cameră, 20 de apartamente au două camere şi un apartament are trei camere.

Lista de priorităţi şi de repartiţii care urmează a fi aprobată de aleşii locali, conţine 149 de nume, cu punctaj între 81 şi 21 de puncte.

(Oana Călin)