În cursul dimineții de 27 septembrie 2021, la sediul Consiliului Județean Giurgiu a avut loc conferința de lansare a proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile – o punte pentru dezvoltarea comunităților locale”, parte a Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014- 2021.

La conferința de lansare a fost prezent președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, Constanța Paraschivescu, coordonatorul proiectului, Amedeea Enache, directorul Executiv al Fundației Estuar, Aurelia Pasăre, președintele Asociației Four Change, directorul DGASPC Giurgiu, Daniela Ruse, precum și membrii ai DGASPC Giurgiu.

Partenerii acestui proiect sunt Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Giurgiu, Fundația Estuar, Asociația Four Change.

Printre aceste măsuri de dezvoltare locală se numără diferite domenii precum: educația, ocuparea forței de muncă, asistența socială, locuirea și antidiscriminarea.

Proiectul este realizat într-un număr de 8 comunități din județele Giurgiu și Prahova, în localitățile: Vânătorii Mici, Florești Stoenești, Stănești, Izvoarele, Găiseni, Letca Nouă (Giurgiu) și Bucov, Dumbrava (Prahova) și beneficiază un număr de 1265 de persoane din grupuri vulnerabile.

Principalele grupuri țintă ale proiectului sunt:

 • 50 persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, din mediul rural (cu vârste între 18 – 65 de ani);

 • 400 de copiii cu vârste între 0 – 14 ani, din ciclul primar și gimnazial;

 • 400 de șomeri și persoane inactive, cu vârste între 25 – 65 ani;

 • 50 de persoane de etnie roma, cu vârste între 25 – 64 ani, dar și

 • 250 părinți și bunici membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale,

 • 75 de profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia 40 reprezentanți ai APL, angajatori, reprezentanți ai ONG-urilor locale.

Principalele activități ale acestui proiect sunt:

 • programe complexe de educație pentru 400 de copii și 250 de părinți.

 • măsuri de ocupare pentru 400 de șomeri și persoane inactive: consiliere și informare, formare profesionala și mediere, în vederea obținerii unui loc de muncă.

 • dezvoltarea unui serviciu social pilot în comunitățile din județul Giurgiu pentru 50 de persoane adulte cu dizabilități.

 • oferirea de asistență, suport și acompaniere în vederea reglementării situației locative pentru 50 de persoane de etnie roma aflate într-o situație materială severă.

 • programe integrate de măsuri de dezvoltare a unor servicii de sprijin pentru personalul care lucrează cu grupurile vulnerabile.

Durata proiectului este de 2 ani și jumătate, costurile eligibile estimate ridicându-se la  9.851.279.69 de lei.

În cuvântul de bun venit, președintele Consiliului Județean Giurgiu a felicitat partenerii proiectului și a spus: „ vom fi alături de voi nu doar în cei 2 ani și jumătate, dar și după finalizarea acestuia. Nu ne dorim neapărat ca Giurgiu să fie un model de asistență socială, dar funcția pe care o avem ne mandatează să luăm cele mai bune decizii în materie de asistență socială”.

Tot Dumitru Beianu a mai declarat că „își dorește și realizarea de proiecte de asistență socială pentru persoanele vârstnice care să-și găsească finanțare în viitor”.

(Ana MAGHERU)