Senatul, în calitate de prim for legislativ sesizat, a propus  modificarea Codului de procedura penală (CPP), în acord cu decizia Curții Constituționale, potrivit căreia hotărârea judecătoreasca trebuie să fie motivată la data pronunțării.

„Deliberarea, redactarea si pronunțarea hotărârii se fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor. În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc în termenul prevăzut, instanța poate amâna succesiv pronunțarea, fiecare amânare neputând depăși 30 de zile. În toate cazurile, deliberarea, redactarea și pronunțarea hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la închiderea dezbaterilor”, prevede amendamentul Comisiei juridice însușit de plen.

Prin propunerea legislativa au fost reglementate și situațiile în care judecători, membri ai completului, sunt împiedicați, de exemplu, prin pensionare, să semneze motivarea hotărârii.

Dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este împiedicat sa semneze, hotărârea se semnează în locul acestuia de președintele completului. Dacă și președintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se semnează de președintele instanței”, stipulează propunerea legislativă.

(Jurnal)