IȘJ Giurgiu: Oferta educațională pentru clasa a IX-a 2022/2023

0
934

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu propune pentru anul școlar 2022-2023, următoarea ofertă educațională, adresată atât celor care vor să frecventeze cursuri de zi sau seral, profil umanist, real, economic, comerț, mecanică, agricultură, protecția mediului, etc.

De asemenea, 2 licee giurgiuvene oferă posibilitatea înscrierii la învățământul dual, COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU și LICEUL TEHNOLOGIC „ION BARBU”

Denumire unitate

Forma invatamant

Filiera

Specializare/Calificare

Domeniu

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Teoretică

Științe ale naturii

Real

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Tehnologică

Tehnician în industria textilă

Industrie textilă şi pielărie

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Tehnologică

Tehnician în activități economice

Economic

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Tehnologică

Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații

Mecanică de montaj, întreținere și reparații

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Tehnologică

Tehnician în activități de comerț

Comerț

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Confecționer produse textile

Industrie textilă şi pielărie

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Electrician exploatare joasă tensiune

Electric

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Mecanic utilaje și instalații în industrie

Mecanică de montaj, întreținere și reparații

LICEUL TEHNOLOGIC ”DIMITRIE BOLINTINEANU” BOLINTIN VALE

Zi

Comerciant – vânzător

Comerț

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI

Zi

Tehnologică

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Protecţia mediului

LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI

Zi

Agricultor culturi de câmp

Agricultură

ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

Zi

Mecanic agricol

Mecanică

ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

Zi

Electromecanic utilaje și instalații industriale

Electromecanică mașini, utilaje, instalații

ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI

Zi

Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA

Zi

Teoretică

Științe sociale

Umanist

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA

Zi

Tehnologică

Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere

Silvicultură

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Științe ale naturii

Real

COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Matematică – informatică

Real

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Seral

Tehnologică

Tehnician electromecanic

Electromecanică mașini, utilaje, instalații

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Tehnologică

Tehnician analize produse alimentare

Industrie alimentară

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Sudor

Prelucrări la cald

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Electronist aparate și echipamente

Electronică automatizări

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Brutar – patiser – preparator produse făinoase

Industrie alimentară

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Mecanic agricol

Mecanică

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Sudor

Prelucrări la cald

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Fierar betonist – montator prefabricate

Structuri pentru construcții

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Dulgher – tâmplar – parchetar

Structuri pentru construcții

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Tâmplar universal

Fabricarea produselor din lemn

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Electrician auto

Electric

COLEGIUL TEHNIC ”VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU

Zi

Mecanic auto

Mecanică de motoare

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Seral

Tehnologică

Tehnician în gastronomie

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Tehnologică

Organizator banqueting

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Seral

Tehnologică

Organizator banqueting

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Tehnologică

Tehnician în hotelărie

Turism

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Tehnologică

Tehnician în activități economice

Economic

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Seral

Tehnologică

Tehnician în activități economice

Economic

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Tehnologică

Tehnician în gastronomie

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Seral

Tehnologică

Tehnician în achiziții și contractări

Comerț

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Bucătar

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Recepționer – distribuitor

Comerț

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Lucrător hotelier

Turism

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Cofetar-patiser

Alimentaţie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Confecționer produse textile

Industrie textilă şi pielărie

LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU

Zi

Comerciant – vânzător

Comerț

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Zi

Teoretică

Științe sociale

Umanist

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Zi

Vocațională

Educator – puericultor

Pedagogic

LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Zi

Vocațională

Învățător – educatoare

Pedagogic

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Matematică – informatică

Real

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Științe ale naturii

Real

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Filologie

Umanist

LICEUL TEORETIC ”TUDOR VIANU” GIURGIU

Zi

Teoretică

Științe sociale

Umanist

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „TEOCTIST PATRIARHUL”

Zi

Vocațională

Teologie ortodoxă

Teologic ortodox

LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE

Zi

Tehnologică

Tehnician în activități economice

Economic

LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE

Zi

Teoretică

Științe sociale

Umanist

LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI

Zi

Tehnologică

Tehnician în activități economice

Economic

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU

Zi

Tehnologică

Tehnician agronom

Agricultură

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU

Seral

Tehnologică

Tehnician ecolog și protecția calității mediului

Protecţia mediului

Le dorim atât elevilor, cât și părinților multă inspirație în alegerea opțiunilor, ținând cont în egală măsură de talentul și preocupările tinerilor pentru viitor.

(Ana Magheru)