În această perioadă, lucrările din cadrul proiectului „Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu”, implementat în parteneriat cu Primăria Ruse prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 sunt în plină desfășurare.

„Astfel, au fost finalizate activitățile de defrișare și toaletare a zonei, iar în prezent se lucrează la zona de amfiteatru prin trasarea acestuia și a viitoarelor alei. De asemenea, sunt efectuate săpături în vederea realizării pernei de balast pe care va fi amplasat amfiteatrul”, precizează Primăria municipiului Giurgiu.

(Jurnal)