IȘJ Giurgiu: Noi precizări privind susținerea desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar 2022-2023

0
290

Ministerul Educației a emis un ordin privind modificarea și completarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a
examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434/2020.

Astfel, inspecțiile școlare de specialitate se susțin în perioadele de cursuri conform structurii anului școlar, în unitatea de învățământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învățământ, cu avizul inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane și aprobarea directorului unității de învățământ primitoare. „Prima inspecție se efectuează în prima jumătate a anului școlar, iar a doua inspecție în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar.

În situații speciale, dovedite cu documente justificative, candidații pot solicita în scris inspectoratului școlar efectuarea ambelor inspecții de specialitate în perioadele de cursuri din a doua jumătate a anului școlar, dar nu la un interval mai mic de 30 de zile” se arată în ordinul publicat de Inspectoratul Județean Giurgiu.

O altă modificare prevede ca perioada în care candidatul elaborează portofoliul să înceapă după validarea înscrierii la examen.

Ordinul privind schimbarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar îl puteți citi integral pe site-ul Inspectoratului Școlar Giurgiu sau accesând următorul link: https://isjgiurgiu.ro/jcms/attachments/article/2878/20221011%20-%20OM%20modif%20metodologie%20Def%202023.pdf

(Jurnal)