Instituţiile, obligate să publice centralizatorul achiziţiilor publice şi contractele de peste 5.000 de euro

0
258

Puţini cunosc faptul că, de la începutul lunii martie 2016, este în vigoare un memorandum prin care Guvernul OBLIGĂ toate instituţiile aflate în subordine să publice, pe paginile proprii de internet, centralizatorul achiziţiilor publice, care să arate execuţia contractelor de peste cinci mii de euro, precum şi contractele aferente, se arată pe site-ul Guvernului României.

Din cele 25 de seturi de informaţii prevăzute în Memorandum, 19 sunt expres specificate de cadrul legal (în anumite cazuri: solicitări de informaţii de interes public, petiţii, modele de reclamaţii administrative) urmând ca toate instituţiile să le afişeze în acelaşi loc şi acelaşi mod iar parte din restul de şase au fost propuse de MCPDC după consultări cu societatea civilă, respectiv după studierea modelelor de bună practică existente la nivelul unor instituţii.

„Într-un termen de 2 săptămâni de la data publicării, ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, companiile, agenţiile şi alte instituţii din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora precum şi instituţiile prefectului trebuie să afişeze, în format standardizat şi în aceleaşi secţiuni din paginile de internet, în total 25 de seturi de informaţii, atât documente prevăzute, minimal, în legea nr. 544/2001 (cum ar fi: programul de audienţe, bilanţul contabil, bugetul instituţiei) cât şi alte documente, publicabile şi fără să conţină informaţii clasificate/confidenţiale, cerute constant de societatea civilă:

– Execuţia bugetară

– Evidenţierea posturilor vacante

– Agenda persoanelor din conducere

– Drepturile salariale ale persoanelor din aparatul public şi beneficiile acestora

– Centralizatorul achiziţiilor publice care să arate execuţia contractelor de peste 5.000 euro şi contractele aferente

– Formularele tip – cerute de autorităţi persoanelor fizice/juridice, durata completării acestuia urmând a fi specificată”, se arată în memorandum.

De asemenea, recent, Guvernul a lansat şi un portal,  în care cetăţenii pot găsi informaţii despre activitatea financiar-bugetară a entităţilor publice din România.

Informaţii privind contractele încheiate de instituţiile statului pot fi găsite şi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Este vorba despre contractele atribuite (fără anexe) şi toate modificările substanţiale ale acestora, pentru a permite evaluarea şi monitorizarea din partea societăţii civile. Excepţie de la această regulă fac un număr limitat de contracte (legate de domenii precum securitatea naţională şi apărare, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală etc.)

(Jurnal)